اجاره رک در گروه آموزشی رایکا

مبتنی بر تجهیزات INE


نام رک هزینه به ازاء هر ساعت حداقل مدت ساعت اجاره رک
CCIE Routing & Switching v5 25,000 تومان 1 ساعت
CCIE Routing & Switching v5 Full Scale & Troubleshooting / Service Provider v4 40,000 تومان 1 ساعت
CCNA/CCNP Routing & Switching 15,000 تومان 1 ساعت
CCIE Data Center V2 - Coming Soon بزودی بزودی
CCIE Collaboration 40,000 تومان 1 ساعت
CCIE Security 40,000 تومان 1 ساعت
CCIE R&S v4 Troubleshooting 50,000 تومان 1 ساعت

قوانین

  1. رک هایی که در گروه آموزشی رایکا اجاره داده می شود، مبتنی بر تجهیزات INE هستند و صرفا جهت سادگی دسترسی کاربران به رک INE و به درخواست خود مشتریان رایکا صورت پذیرفته است.
  2. با توجه به اینکه INE عمدتا پشتیبانی آنلاین ندارد، لذا ارائه سرویس پشتیبانی در رایکا به هیچ عنوان انجام نمی شود.
  3. رایکا هیچ مسئولیتی را در قبال مشکلات تجهیزات، دسترسی به تجهیزات و یا هر گونه تغییرات در رک های INE نمی پذیرد. پیشنهاد می شود، قبلا از هر گونه اجاره رک از آخرین اطلاعات رک از طریق سایت INE مطمئن شوید.
  4. حداقل 24 ساعت زودتر جهت اجاره رک اقدام نمایید. در غیر این صورت ترتیب اثر داده نمی شود.
  5. امکان کنسلی رک های رزرو شده حداکثر تا 24 ساعت قبل از شروع زمان رک وجود دارد.
  6. هزینه هایی که بابت اجاره رک پرداخت می شود، به هیچ عنوان عودت داده نمی شود و درصورت کنسلی رک می توانید از اعتبار خود جهت اجاره رک در زمان دیگری استفاده کنید.
  7. هر گونه عملی خلاف مقررات INE، منجر به عدم ارائه سرویس بعدی به جنابعالی خواهد شد.
  8. جهت اطلاع از آخرین توپولوژی و جزئیات دسترسی یه رک های INE از طریق لینک rentals.ine.com اقدام نمایید.
  9. نام کاربری، رمز و آدرس دسترسی به رک INE . پنج (5) دقیقه قبل از شروع و از طریق ایمیل و همچنین تلگرام ارائه می شود.