گروه آموزشی رایکا

سبد خرید : 0
سبد خرید شما خالی می باشد !

 

 

جدیدترین دوره های آموزشی تولید شده

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر لوح (تومان)قیمت محصول مبتنی بر وب یک ماهه (تومان)قیمت دو محصول مبتنی بر لوح و وب یک ماهه (تومان)نام مدرس
آموزش تصویری CCNP Security SIMOS 300-209

NEW

120.000 - - مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری Linux LPIC3-305

NEW

130.000 - - مهندس سید حسین رجاء
آموزش تصویری Linux LPIC2-202

NEW

120.000 - - مهندس سید حسین رجاء
آموزش تصویری CCNA RS 200-125

NEW

90.000 - - مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری پروتکل مسیریابی BGP 110.000 - - مهندس مجید اسدپور
Mikrotik MTCTCE 120.000 - - مهندس یاسین علیزاده

دوره های برنامه نویسی

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر لوح (تومان)قیمت محصول مبتنی بر وب یک ماهه (تومان)قیمت دو محصول مبتنی بر لوح و وب یک ماهه (تومان)نام مدرس
برنامه نویسی به سبک پایتون 90.000 - - مهندس پدرام شاه صفی

دوره های میکروتیک

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر لوح (تومان)قیمت محصول مبتنی بر وب یک ماهه (تومان)قیمت دو محصول مبتنی بر لوح و وب یک ماهه (تومان)نام مدرس
MikroTik MTCNA 50.000 - - مهندس یاسین علیزاده
MikroTik MTCRE 70.000 - - مهندس یاسین علیزاده
MikroTik MTCINE 80.000 - - مهندس یاسین علیزاده
MikroTik MTCWE 100.000 - - مهندس یاسین علیزاده
Mikrotik MTCTCE 120.000 -  
مهندس یاسین علیزاده

دوره های مدیریت

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر لوح (تومان)قیمت محصول مبتنی بر وب یک ماهه (تومان)قیمت دو محصول مبتنی بر لوح و وب یک ماهه (تومان)نام مدرس
ITIL Foundation V3 100.000 - - مهندس نیما حسینی
ISO/IEC 27001 ISMS 100.000 - - مهندس نیما حسینی

دوره های شیرپوینت

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر لوح (تومان)قیمت محصول مبتنی بر وب یک ماهه (تومان)قیمت دو محصول مبتنی بر لوح و وب یک ماهه (تومان)نام مدرس
SharePoint 2010 Site Administration 100.000 - - مهندس سامان کلیایی

دوره های مایکروسافت 2012

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر لوح (تومان)قیمت محصول مبتنی بر وب یک ماهه (تومان)قیمت دو محصول مبتنی بر لوح و وب یک ماهه (تومان)نام مدرس
Installing and Configuring Windows Server 2012, Exam 50.000 - - مهندس بهروز صالح پور

دوره های مایکروسافت 2008

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر لوح (تومان)قیمت محصول مبتنی بر وب یک ماهه (تومان)قیمت دو محصول مبتنی بر لوح و وب یک ماهه (تومان)نام مدرس
Installing and Configuring Windows 7, Exam 70-680 30.000 - - مهندس علی شریعتی
Windows Server 2008 Active Directory, Exam 50.000 - - مهندس علی شریعتی
Windows Server 2008 Administrator, Exam 70-646 50.000 - - مهندس علی شریعتی
Windows Server 2008 Network Infrastructure, Exam 70-642 50.000 - - مهندس نیما حسینی

دوره های سیسکو R&S

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر لوح (تومان)قیمت محصول مبتنی بر وب یک ماهه (تومان)قیمت دو محصول مبتنی بر لوح و وب یک ماهه (تومان)نام مدرس

CCNA RS 200-125

NEW

90.000 - - مهندس مجید اسدپور
CCNA 200-120 70.000 - - مهندس علی شریعتی
CCNA LAB 200-120 50.000 - - مهندس علی شریعتی
CCNP ROUTE V2 Exam 300-101 80.000 - - مهندس مجید اسدپور
CCNP ROUTE V2 Exam 300-101 80.000 - - مهندس علی شریعتی
CCNP SWITCH V2 Exam 300-115 80.000 - - مهندس مجید اسدپور
CCNP SWITCH V2 Exam 300-115 80.000 - - مهندس علی شریعتی
CCNP TSHOOT 642-832 70.000 - - مهندس مجید اسدپور
CCIE R&S V5 Written 400-101 140.000 - - مهندس مجید اسدپور
CCIE R&S Lab 350-001 150.000 - - مهندس مجید اسدپور

پروتکل مسیریابی BGP

110.000 - - مهندس مجید اسدپور

دوره های سیسکو Security

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر لوح (تومان)قیمت محصول مبتنی بر وب یک ماهه (تومان)قیمت دو محصول مبتنی بر لوح و وب یک ماهه (تومان)نام مدرس
CCNA Security 210-260 90.000 - - مهندس مجید اسدپور
CCNP SECURE 642-637 80.000 - - مهندس مجید اسدپور
CCNP FIREWALL 642-618 80.000 - - مهندس مجید اسدپور
CCNP VPN 642-648 80.000 - - مهندس مجید اسدپور
CCNP IPS 642-627 80.000 - - مهندس مجید اسدپور
Cisco SISAS 300-208 مبتنی بر ISE V 2.0 130.000 - - مهندس مجید اسدپور

دوره های سیسکو Service Provider

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر لوح (تومان)قیمت محصول مبتنی بر وب یک ماهه (تومان)قیمت دو محصول مبتنی بر لوح و وب یک ماهه (تومان)نام مدرس
MPLS & MPLS VPN Fundamentals 100.000 - - مهندس مجید اسدپور
Advanced MPLS VPN 100.000 - - مهندس مجید اسدپور
MPLS Traffic Engineering 120.000 - - مهندس مجید اسدپور
IP QoS 642-642 100.000 - - مهندس مجید اسدپور
L2 VPN Architecture: L2TPV3, ATOM & VPLS 120.000 - - مهندس مجید اسدپور
CCIE Service Provider Lab1 351-029 200.000 - - مهندس مجید اسدپور
CCIE Service Provider Lab2 351-029 200.000 - - مهندس مجید اسدپور

دوره های سیسکو Design

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر لوح (تومان)قیمت محصول مبتنی بر وب یک ماهه (تومان)قیمت دو محصول مبتنی بر لوح و وب یک ماهه (تومان)نام مدرس
CCDA 640-864 70.000 - - مهندس مجید اسدپور
CCDP ARCH 642-874 100.000 - - مهندس مجید اسدپور

دوره های سیسکو DataCenter

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر لوح (تومان)قیمت محصول مبتنی بر وب یک ماهه (تومان)قیمت دو محصول مبتنی بر لوح و وب یک ماهه (تومان)نام مدرس
CCNA DataCenter Exam 640-916 120.000 - - مهندس مجید اسدپور
CCNP DataCenter DCUCI v5.0 100.000 - - مهندس مجید اسدپور

دوره های VMware

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر لوح (تومان)قیمت محصول مبتنی بر وب یک ماهه (تومان)قیمت دو محصول مبتنی بر لوح و وب یک ماهه (تومان)نام مدرس
VMware vSphere 5.5 + Update 6.0 80.000 - - مهندس پژمان محمد علی نژاد

دوره های کامپتیا

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر لوح (تومان)قیمت محصول مبتنی بر وب یک ماهه (تومان)قیمت دو محصول مبتنی بر لوح و وب یک ماهه (تومان)نام مدرس
Network + 50.000 - - مهندس یاسین علیزاده

دوره های لینوکس

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر لوح (تومان)قیمت محصول مبتنی بر وب یک ماهه (تومان)قیمت دو محصول مبتنی بر لوح و وب یک ماهه (تومان)نام مدرس
آموزش تصویری Linux LPIC3-305

NEW

130.000 - - مهندس سید حسین رجاء
آموزش تصویری Linux LPIC2-202

NEW

120.000 - - مهندس سید حسین رجاء
Linux LPIC2-201 مهندس رجاء 120.000 - - مهندس سید حسین رجاء
Linux LPIC1-102 مهندس رجاء 100.000 - - مهندس سید حسین رجاء
Linux LPIC1-101 مهندس رجاء 100.000 - - مهندس سید حسین رجاء
Linux LPIC1-101 80.000 - - مهندس مجید اسدپور

کتاب ها

نام دورهقیمت محصول (تومان)قیمت محصول مبتنی بر وب یک ماهه (تومان)قیمت دو محصول مبتنی بر لوح و وب یک ماهه (تومان)نام مدرس
کتاب CCNA 640-802 50.000 - - مهندس مجید اسدپور
کتاب شبکه های کامپیوتری پیشرفته 50.000 - - مهندس مجید اسدپور
کتاب راهنمای كاربردي مدرک بين‌المللی لينوکسLPIC-3 300(Part1:OpenLDAP 2.4) 45.000 - - مهندس سید حسین رجاء
کتاب راهنمای کاربردی لینوکس LPIC-3 301 (open LDAP 2.3) (دوره دو جلدی) 38.000 - - مهندس سید حسین رجاء
راهنمای کاربردی مدرک بین المللی لینوکس RHCSA 36.000 - - مهندس سید حسین رجاء
راهنمای کاربردی مدرک بین المللی لینوکس RHCE 30.000 - - مهندس سید حسین رجاء
راهنمای کاربردی مدارک بین المللی لینوکس LPIC-3 (303 Security) و RHCSS 34.000 - - مهندس سید حسین رجاء
کتاب LPIC-1 (101,102) 40.000 - - مهندس سید حسین رجاء
کتاب LPIC-2 (201,202) 34.000 - - مهندس سید حسین رجاء
کتاب راهنمای جامع Linux 52.000 - - مهندس سید حسین رجاء
کتاب خود آموز T-SQL (کدنویسی و برنامه نویسی در SQL Server 2000-2016) 37.500 - - مهندس سید حسین رجاء
کتاب LPIC-3 (305 Mail and messaging) 17.500 - - مهندس سید حسین رجاء
کتاب برنامه نویسی پوسته در لینوکس توسط Bash 17.000 - - مهندس سید حسین رجاء
کتاب امنیت پست الکترونیکی 4.500 - - مهندس سید حسین رجاء
کتاب Qmail راه اندازی، پیکربندی و مدیریت 9.500 - - مهندس سید حسین رجاء
کتاب پیکربندی عملی Forefront Threat Management Gateway با تخفیف 30 درصد
35000
- - مهندس بهاره فاطمی جهرمی
RAYKA CCIE R&S Technology Lab – OSPF 50,000 - - مهندس پریسا گرگین نیا
RAYKA CCIE R&S Technology Lab – DMVPN 40,000 - - مهندس پریسا گرگین نیا
ترجمه جلد اول کتاب CCIE R&S V5 48,000 - - مهندس مهدی گرگین نیا

دیگر محصولات

دیگر محصولاتقیمت محصول مبتنی بر لوح (تومان)نام مدرس
گواهینامه به شرط پذیرفته شدن در آزمون 50,000 مهندس مجید اسدپور

 

 

کلمات کلیدی: سیسکو , مایکروسافت , لینوکس , امنیت , آموزش شبکه , آموزش امنیت , آموزش سیسکو , آموزش مایکروسافت , آموزش تصویری , محصول تصویری.محصولت آموزشی تصویری.رایکا , آموزش لینوکس , سماتک , سایبرتک , آموزشگاه کهکشان , آموزش CCNA , آموزش CCNP , آموزش فارسی سیسکو , آموزش SECURITY , آموزش CCIE , امنیت شبکه , کلاس شبکه , دوره های سیسکو , دوره های مایکروسافت , آموزش فایروال , آموزش VPN , vmware , مجازی ساز

سمینار چگونه از دیتاسنترهای سنتی به دیتاسنتر های ابری مهاجرت کنیم

کمپ 4 روزه دیتاسنتر مهندس مجید اسدپور

فروشگاه آنلاین

آخرین اخبار
SSLVPN
نوع بسته بندی این محصول USB Flash بوده و با قابلیت استفاده بدون محدودیت در تعداد سیستم می باشد.... ادامه مطلب
images/news/2017/1396-01-18-CCNA--CCNA-Security-site.jpg
شروع دوره از 7 اردیبهشت 96 ادامه مطلب
دوره LPIC1-101 Takeone شد
دوره LPIC1-101 Takeone شد
پنج شنبه, 17 فروردين 1396
تشکیل قطعی دوره CCNA R&S
تشکیل قطعی دوره CCNA R&S
چهارشنبه, 16 فروردين 1396
تشکیل قطعی دوره CCNA Routing and Switching از 15 اردیبهشت 96 ادامه مطلب
تشکیل قطعی دوره Fortigate 2
تشکیل قطعی دوره Fortigate 2
چهارشنبه, 16 فروردين 1396
شروع قطعی دوره NSE4-Fortigate 2 از ابتدای اردیبهشت 96 ادامه مطلب
هرمان هدیه ویژه اولین روز نوروز
اولین روز 96 + آموزش با رایکا = جدیت در یادگیری ادامه مطلب

حاضرین در سایت

ما 188 مهمان و 3 عضو آنلاین داریم

خدمات و مشاوره

ارتباط با ما

آدرس : تهران، خ شریعتی ، چهار راه قصر ، ابتدای شهید بهشتی ، جنب مترو شهید قدوسی ، پ 13

تلفن : 02188767555 ، 02188041286

فکس : 02189770708

ایمیل : info@rayka-co.ir

RSS  Rayka Facebook  Rayka Linkedin  Telegram Channel Instagram Rayka Aparat

Copyright © 2015-2016 گروه آموزشی رایکا.
Designed by rayka-co.ir