پروتکل مسیریابی OSPF نیز همانند همه دیگر پروتکل های مسیریابی ترافیک را همواره روی بهترین مسیر ارسال می کند. بهترین مسیر در همه پروتکل های مسیریابی مسیری است که متریک آن کوچکتر باشد. معیار متریک در OSPF پهنای باند همه لینک های مسیر است. به عبارت دیگر پهنای باند همه لینک های مسیر در متریک نهایی OSPF تاثیر گذار است.

بدیهی است که معیار متریک در OSPF بهترین معیار نیست. در پروتکل EIGRP فقط کمترین پهنای باند مسیر در متریک نهایی EIGRP تاثیر گذار است که نسبت به OSPF که پهنای باند همه لینک های مسیر را مد نظر قرار می دهد، واقعی تر است. زیرا پهنای باند واقعی مسیر شما، کمترین پهنای باند مسیر خواهد بود.

اما پهنای باند چگونه در متریک نهایی محاسبه می شود؟ در OSPF متریک برابر با جمع cost همه لینک های مسیر است. cost هر لینک نیز رابطه معکوس با پهنای باند آن لینک دارد. به عبارتی هر چه پهنای باند لینک بیشتر باشد، cost آن نیز کمتر خواهد بود. به صورت پیش فرض مقدار cost هر لینک بر اساس فرمول زیر محاسبه می شود که در آن پهنای باند مرجع 100Mbps است.

1 metrik

به صورت پیش فرض لینکی که پهنای باند آن 100Mbps است، مقدار cost آن 1 خواهد بود. لینکی با پهنای باند 10Mbps دارای cost با مقدار 10 است. cost لینکهایی که پهنای باند آن 1Gbps و یا 10Gbps است، اعشاری خواهد شد که البته در این صورت cost آن 1 در نظر گرفته می شود. پیشنهاد می شود برای رفع این مشکل در شبکه هایی که لینکهای با پهنای باند 1Gbps و یا بالاتر وجود دارد، پهنای باند مرجع را از 100Mbps به عددی بالاتر مثلا 1Gbps و یا 10Gbps تغییر دهیم.

برای تغییر پهنای باند مرجع از دستور auto-cost reference-bandwidth mbps در محیط router ospf استفاده کنید. فقط توجه کنید که در صورت تمایل به تغییر پهنای باند مرجع، در همه روترهای شبکه این تغییر را اعمال نمایید.

R1(config)#router ospf 1

R1(config-router)#auto-cost reference-bandwidth ?

  <1-4294967>  The reference bandwidth in terms of Mbits per second

 

تغییر پهنای باند مرجع در OSPF

در آخرین سناریویی که در بخش قبل در شبکه frame-relay پروتکل OSPF را پیاده سازی نمودیم و نوع شبکه OSPF را بین روترهای R1، R2 و R3، point-to-multipoint در نظر گرفتیم مقدار متریک از روتر R2 برای دسترسی به شبکه 172.16.3.1/24 متصل به روتر R3 مقدار 129 است. ارتباط بین R2 و R1 روی لینک سریال است که پهنای باند آن به صورت پیش فرض 1.544Mbps و مقدار cost آن 64 است. cost ارتباط بین روتر R1 و R3 نیز پیش فرض 64 است. cost اینترفیس های Loopback نیز به صورت پیش فرض 1 در نظر گرفته می شود. بنابراین مقدار متریک نهایی برابر با 64+64+1=129 است. در ذیل خروجی متریک در جدول مسیریابی روتر R2 نشان داده شده است

R2#sh ip route

!!! بخشی از خروجی حذف شده است

O        172.16.3.1/32 [110/129] via 192.168.1.1, 00:03:29, Serial1/0.1

!!! بخشی از خروجی حذف شده است

 

مشاهده متریک OSPF در جدول مسیریابی

حال در این مثال مقدار پهنای باند مرجع را از 100Mbps به 1Gbps تغییر می دهیم و مجددا متریک را بررسی می کنیم. در ذیل نشان داده شده است که وقتی مقدار پهنای باند مرجع را در روتر تغییر می دهید، پیغام هشداری دریافت می کنید مبنی بر اینکه از یکسان بودن پهنای باند مرجع بین همه روترها مطمئن شوید. واحد پهنای باند مرجع Mbps است. به عبارت دیگر در ذیل که پهنای باند مرجع به 1000 تغییر داده شده است به آن معنی است که پهنای باند مرجع 1Gbps است.

بعد از تغییر پهنای باند مرجع به 1Gbps در همه روترهای شبکه مقدار متریک از روتر R2 برای شبکه 172.16.3.1/24 متصل به روتر R3 از مقدار 129 به 1295 تغییر کرده است. cost لینک های سریال که پهنای باند آنها 1.544Mbps است در این حالت 647 است.

!!! R1, R2, R3 and R4

Rx(config)#router ospf 1

Rx(config-router)# auto-cost reference-bandwidth 1000

% OSPF: Reference bandwidth is changed.

        Please ensure reference bandwidth is consistent across all routers.

!

!!! R2

R2#sh ip route ospf

!!! بخشی از خروجی حذف شده است

O        172.16.3.1/32 [110/1295] via 192.168.1.1, 00:01:23, Serial1/0.1

تغییر پهنای باند مرجع در OSPF و مشاهده اثر آن در متریک

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید