در ادامه Area 1 را به Stubby Area تبدیل می کنیم. در این نوع Area ورود LSA Type 3 مجاز است اما از ورود LSA Type 5 جلوگیری می گردد. البته در چنین شرایطی به جای همه آدرس های از نوع LSA Type 5، مسیر default با نوع LSA Type 3  وارد Area می شود.

در مثال شبکه مخابرات ایران، اگر نوع Area استان ها را Stubby در نظر بگیریم، ورود آدرس های هر استان به دیگر استان ها مجاز است اما از ورود شبکه های خارجی به استان ها جلوگیری می شود و به جای همه آدرس های خارجی صرفا مسیر default ارسال می گرد.

در شکل زیر Area 10 به عنوان Stuby Area در نظر گرفته شده است. همانطور که مشاهده می کنید تنها ورود LSA Type 3 به این Area مجاز است و از ورود LSA Type 5 ممانعت می شود. البته جایگزین اطاعات LSA Type 5، مسیر default ارسال می گردد.

STUBBY 1

Stubby Area در OSPF

در سناریوی ما نیز دیده می شود با تغییر Area 1 به Stub Area، در خروجی جدول مسیریابی روتر ASBR2 هیچ مسیری با برچسب O E1 و یا O E2 دیده نمی شود. در عوض مسیر default با نوع O IA وجود دارد که از طریق روتر ABR ارسال شده است

ضمنا استفاده از ASBR در Area های از این نوع غیر مجاز است. به عبارت دیگر در مثال شبکه مخابرات ایران نمی توانیم در استانها ارتباطات خارج کشوری داشته باشیم. در پیکربندی زیر مشاهده می کنیم وقتی روی روتر ASBR2 دستور redistribute را وارد نمودیم، پیغام هشدار مبنی بر اینکه در Stubby Area نمی توانید ASBR داشته باشید، ظاهر شد. همچنین در خروجی جدول مسیریابی ABR مشاهده می کنیم که شبکه خارجی 12.0.0.0/8 از روتر ASBR1 وارد شبکه OSPF شده است اما در این روتر، مسیری برای شبکه 13.0.0.0/8 که از طریق ASBR2 در Stubby Area ارسال شده است، وجود ندارد. بدین معنی که استفاده از دستور redistribute صرفا یک هشدار نبوده است و در واقع مسیر خارجی وارد شبکه نشده است.

برای پیاده سازی Stubby Area روی همه روترهای مرزی و داخلی Area از دستور area NO stub استفاده می کنیم. 

!!! ASBR2

!

ASBR2(config)#router ospf 1

ASBR2(config-router)#area 1 stub

!

!

!!! ABR

ABR(config)#router ospf 1

ABR(config-router)#area 1 stub

!!! ASBR2

!

ASBR2(config)#router ospf 1

ASBR2(config-router)#no redistribute static subnets

ASBR2(config-router)#redistribute static subnets

ASBR2(config-router)#

*Aug 28 09:46:10.487: %OSPF-4-ASBR_WITHOUT_VALID_AREA: Router is currently an AS   BR while having only one area which is a stub area

پیاده سازی Stubby Area در OSPF

!!! ASBR2

!

!

ASBR2#sh ip route ospf

!!! بخشی از خروجی حذف شده است

O*IA  0.0.0.0/0 [110/11] via 10.2.2.1, 00:01:22, Ethernet0/0

      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks

O IA     10.1.1.1/32 [110/21] via 10.2.2.1, 00:01:22, Ethernet0/0

O IA     10.1.2.0/24 [110/20] via 10.2.2.1, 00:01:22, Ethernet0/0

!

!

!!! ABR

ABR#sh ip route ospf

!!! بخشی از خروجی حذف شده است

      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks

O        10.1.1.1/32 [110/11] via 10.1.2.1, 00:02:30, Ethernet0/0

O        10.2.1.1/32 [110/11] via 10.2.2.2, 00:02:10, Ethernet0/1

O E2  12.0.0.0/8 [110/20] via 10.1.2.1, 00:02:30, Ethernet0/0

خروجی جدول مسیریابی در Stubby Area

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید