بعد از اینکه در EIGRP همسایه ها همدیگر را شناسایی نمودند، نسیت به ارسال اطلاعات مسیریابی به یکدیگر اقدام می نمایند. نتیجه انتقال اطلاعات مسیریابی ایجاد جدول توپولوژی است که روتر بر اساس آن جدول مسیریابی را تشکیل می دهد. در ادامه ابتدا به چگونگی انتقال اطلاعات مسیریابی در EIGRP می پردازیم سپس جدول توپولوژی را به دقت مورد بررسی قرار خواهیم داد.

چگونگی ارسال اطلاعات مسیریابی در EIGRP

  • هر دو روتری که تشکیل همسایگی می دهند، نسبت به ارسال کل اطلاعات مسیرهای جدول مسیریابی به روتر همسایه اقدام می نماید (Full Update).
  • ارسال اطلاعات با رعایت قانون Split Horizon انجام می شود. بدین معنا که روتر اطلاعات مسیر Network را روی بهترین مسیرش ارسال نمی کند. مثلا اگر بهترین مسیر شبکه 192.168.1.0/24 اینترفیس Ethernet0/0 است، این مسیر را روی همه اینترفیس ها غیر از Ethernet0/0 ارسال می نماید. در EIGRP گهگاه لازم است تا قانون Split Horizon را غیر فعال نماییم. مثلا در شبکه های DMVPN، روی HUB گاهی Split Horizon را غیر فعال می کنیم تا وقتی HUB از SPOKE مسیری را دریافت می کند بتواند آن را به SPOKE های دیگر ارسال نماید. غیر فعال کردن Split Horizon در سطح اینترفیس اتفاق می افتد و پیاده سازی آن در ذیل آمده است

router eigrp 1

!!! Split Horizon در سطح اینترفیس فعال و یا غیر فعال می شود.

!!! شماره 1 در پایان دستور زیر شماره AS پروتکل EIGRP را نشان می دهد

HUB(config-if)#no ip split-horizon eigrp 1

غیرفعال کردن Split Horizon در EIGRP

  • اطلاعات مسیریابی فقط یکبار به صورت کامل ارسال می گردد. بعد از ارسال اولیه از این به بعد فقط تغییرات ارسال خواهند شد (Partial Update).
  • در EIGRP اطلاعات به صورت مطمئن منتقل می گردد که به اصطلاح می گویند پروتکل انتقال EIGRP، RTP است این بدان معناست که در EIGRP روتری که اطلاعات را دریافت می کند باید تاییدیه دریافت اطلاعات را به فرستنده ارسال نماید. تاییدیه همان Ack است.
  • انتقال اطلاعات مسیریابی در EIGRP به صورت مالتی کست و به آدرس 224.0.10 ارسال می گردد اما چنانچه از هر یک از همسایه ها تاییدیه دریافت ارسال نگردد، روتر مجددا بعد از زمان RTO نسبت به ارسال مجدد آن مسیر به صورت Unicast اقدام می نماید. زمان RTO چگونه محاسبه می شود؟ در خروجی دستور show ip eigrp neighbors می توانید دو پارامتر SRTT و RTO را به ازاء هر همسایه مشاهده نمایید. RTO بر اساس SRTT محاسبه می گردد و SRTT نیز میانگین زمان رفت و برگشت ترافیک به آن همسایه است. هر چه نوع ارتباط با یک همسایه مطمئن تر باشد، زمان SRTT کاهش می یابد که خود آن نیز زمان RTO و یا زمان انتظار برای دریافت تاییدیه و ارسال مجدد را کاهش می دهد

HUB#show ip eigrp neighbors

EIGRP-IPv4 Neighbors for AS(1)

H   Address                 Interface       Hold Uptime   SRTT   RTO  Q  Seq

                                            (sec)         (ms)       Cnt Num

1   10.1.1.2                Et0/0             13 00:02:14    6   200  0  11

0   10.1.2.2                Et0/1             13 00:02:16    7   200  0  12

پارامترهای SRTT و RTO در EIGRP

  • برای مشاهده اطلاعات مسیرهای ارسالی و دریافتی در EIGRP و همچنین مشاهده بسته های Ack می توانید از دستور debug eigrp packets update ack استفاده کنید

HUB# debug eigrp packets update ack

    (UPDATE, ACK)

EIGRP Packet debugging is on

HUB# clear ip eigrp neighbors

*Jul 27 21:33:23.459: EIGRP: Enqueueing UPDATE on Ethernet0/0 nbr 10.1.1.2 tid 0                                                       iidbQ un/rely 0/1 peerQ un/rely 0/0

*Jul 27 21:33:23.471: EIGRP: Enqueueing UPDATE on Ethernet0/0 tid 0 iidbQ un/rel                                                      y 0/1 serno 9-11

*Jul 27 21:33:23.475: EIGRP: Sending UPDATE on Ethernet0/0 nbr 10.1.1.2 tid 0

*Jul 27 21:33:23.475:   AS 1, Flags 0x1:(INIT), Seq 23/0 interfaceQ 0/0 iidbQ un                                                      /rely 0/1 peerQ un/rely 0/1

*Jul 27 21:33:23.487: EIGRP: Enqueueing UPDATE on Ethernet0/0 nbr 10.1.1.2 tid 0                                                       iidbQ un/rely 0/0 peerQ un/rely 0/1 serno 9-11

*Jul 27 21:33:23.487: EIGRP: Sending UPDATE on Ethernet0/0 tid 0

*Jul 27 21:33:23.487:   AS 1, Flags 0x2:(CR), Seq 24/0 interfaceQ 1/0 iidbQ un/rely 0/0 serno 9-11

*Jul 27 21:33:23.487: EIGRP: Received UPDATE on Ethernet0/0 nbr 10.1.1.2

*Jul 27 21:33:23.487:   AS 1, Flags 0x1:(INIT), Seq 12/23 interfaceQ 0/0 iidbQ u                                                      n/rely 0/0 peerQ un/rely 0/2

*Jul 27 21:33:23.487: EIGRP: Sending UPDATE on Ethernet0/0 nbr 10.1.1.2 tid 0

*Jul 27 21:33:23.487:   AS 1, Flags 0x0:(NULL), Seq 24/0 interfaceQ 0/0 iidbQ un                                                      /rely 0/1 peerQ un/rely 0/1 serno 9-11

*Jul 27 21:33:23.487: EIGRP: Enqueueing ACK on Ethernet0/0 nbr 10.1.1.2 tid 0

*Jul 27 21:33:23.487:   Ack seq 12 iidbQ un/rely 0/1 peerQ un/rely 1/1

*Jul 27 21:33:23.487: EIGRP: Received UPDATE on Ethernet0/0 nbr 10.1.1.2

*Jul 27 21:33:23.487:   AS 1, Flags 0x2:(CR), Seq 13/0 interfaceQ 0/0 iidbQ un/rely 0/1 peerQ un/rely 1/1

*Jul 27 21:33:23.495: EIGRP: Sending ACK on Ethernet0/0 nbr 10.1.1.2 tid 0

*Jul 27 21:33:23.495:   AS 1, Flags 0x0:(NULL), Seq 0/12 interfaceQ 0/0 iidbQ un                                                      /rely 0/1 peerQ un/rely 1/1

مشاهده اطلاعات Routing Update و ACK

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید