منظور از همگرایی در EIGRP به روز شدن جداول همسایگی، جدول توپولوژی و جدول مسیریابی در زمانی است که تغییری در توپولوژی شبکه رخ می دهد. زمانبرترین بخش های پروسه های همگرایی در پروتکل EIGRP، تشخیص Down شدن همسایگی و جایگزین نمودن مسیرهایی است که از دست می روند.

Down شدن همسایگی در EIGRP گاهی 15 ثانیه و گاهی نیز تا 3 دقیقه زمان می برد که دلیل آن بالا بودن زمان Hold Time در EIGRP است (زمان Hold Time در پروتکل EIGRP در لینک های پرسرعت 15 ثانیه و در لینکهای کم سرعت 3 دقیقه است). البته شرایطی نیز وجود دارد که Down شدن همسایگی خیلی سریعتر تشخیص داده شود مانند وقتی که لینک Point-to-Point قطع شوند که در این صورت بدلیل Point-to-Point بودن لینک، قطعی سریع تشخیص داده می شود. در تحلیل زمان همگرایی باید بدترین زمان ها در نظر گرفته شود. از طرفی تا زمانی که Down شدن همسایگی تشخیص داده نشود، هیچ پروسه ای برای جایگزین نمودن مسیرهایی که از طریق همسایه مورد نظر یاد گرفته شده اند، صورت نمی پذیرد. لذا در مرحله اول باید مکانیزمی وجود داشته باشد که تشخیص Down شدن همسایگی سریع اتفاق بیافتد که این مکانیزم در همه پروتکل های مسیریابی BFD نامیده می شود که در ادامه به این مکانیزم خواهیم پرداخت. وقتی مسیری از دست می رود، جایگزین نمودن آن با توجه به پروتکل های مسیریابی مختلف به شیوه های مختلف انجام می شود و با توجه به نوع پروتکل ممکن است سریع و یا زمانبر باشد. مثلا پروتکل های Distance Vector صرفا منتظر می مانند تا مسیر جدید را یاد بگیرند که این بسیار زمانبر و این یکی از دلایل طولانی بودن زمان همگرایی در این پروتکل هاست. در پروتکل OSPF اجرای مجدد پروسه SPF روی دیتابیس منجر به ایجاد مسیرهای جدید خواهد شد. اجرای پروسه SPF روی دیتابیس با توجه به مقیاس و بزرگی شبکه ممکن است تا 1 یا 2 ثانیه نیز طول بکشد. چگونگی ایجاد مسیر جایگزین در EIGRP بحث اصلی این بخش را تشکیل می دهد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. یکی از ویژگی های مهم و متمایز EIGRP پروسه همگرایی آن است. علی رغم اینکه مبنای این پروتکل Distance Vector است اما جایگزین نمودن مسیر در EIGRP حتی از OSPF نیز سریعتر است که دلیل آن سادگی و در عین حال فعال بودن این پروتکل است و این برخلاف پروتکل های Distance Vector است که صرفا منتظر می مانند و بنابراین غیرفعال هستند.

من نیز از پروتکل EIGRP یاد می گیرم و می دانم که فعال بودن در زندگی، پویایی، خلاقیت و رشد به همراه می آورد.

این بخش از کتاب یعنی همگرایی EIGRP را به دو بخش BFD،"مکانیزم تشخیص سریع Down شدن همسایگی" و چگونگی جایگزین کردن مسیر تقسیم می کنیم و هر کدام را در یک زیربخش مجزا بحث و بررسی خواهیم نمود

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید