همانطور که می دانیم و در فصل های پیشین هم به آن اشاره شد، مسیر default مسیری است که اگر ترافیک با هیچ یک از مسیرهای جدول مسیریابی مطابقت نداشته باشد از مسیر default ارسال می گردد.

سازمانی را در نظر بگیرید که شعب مختلف آن در استان ها به شعبه مرکزی متصل هستند و اینترنت آن سازمان نیز از طریق ISP متصل به شعبه مرکزی تزریق شده باشد، در این صورت مسیر default روتر استان ها، شعبه مرکزی است و مسیر default شعبه مرکزی نیز ISP است. مسیر default باید به صورت دستی روی تمام روترهای سازمان وارد شود زیرا پروتکل مسیریابی که روی روترهای سازمان پیاده سازی شده است، صرفا مسیریابی شبکه های داخلی سازمانی را انجام می دهد و اینترنت در پروتکل مسیریابی سازمان دخیل نیست. بدیهی است که ایجاد مسیر default در همه روترهای سازمان به صورت دستی می تواند بار مدیریتی زیادی به مدیر شبکه تحمیل نماید. برای رفع مشکل در همه پروتکل های مسیریابی مکانیزم یا مکانیزمهایی تعبیه شده است که با آن، مسیر default را به جای مکانیزم دستی با کمک پروتکل مسیریابی به شبکه وارد می نماییم و به این ترتیب بار مدیریتی را کاهش می دهیم.

در مجموع سه مکانیزم برای وارد کردن مسیر default از طریق پروتکل مسیریابی وجود دارد. هر سه مکانیزم در پروتکل RIP قابل بکارگیری است. دو مکانیزم از این سه مکانیزم در پروتکل EIGRP قابل استفاده است و پروتکل OSPF نیز فقط از یکی از این روش ها پشتیبانی می کند. روش مشترکی نیز بین دو پروتکل EIGRP و OSPF وجود ندارد. جدول زیر به ما در معرفی این سه مکانیزم کمک می کند.

default EIGRP1

انواع روش های ارسال default در پروتکل های مسیریابی

در این بخش قصد داریم روش های ارسال default را فقط در پروتکل EIGRP مورد بررسی قرار دهیم مقایسه انواع روش های ارسال default در جدول فوق کمک می کند تا بهتر بتوانیم این روش ها را به خاطر بسپاریم

قبل از شروع بررسی انواع روش های ارسال default ذکر یک نکته دیگر خالی از لطف نیست. قبلا گفته شد ترافیک زمانی از مسیر default ارسال می شود که مسیر دیگری برای آن ترافیک وجود نداشته باشد. اما بدانید زمانی این قاعده درست است که از دستور ip classless در روتر استفاده شده باشد که البته این دستور به صورت پیش فرض در روترهای سیسکو فعال است. اگر به جای دستور فوق دستور ip classful در روتر فعال گردد، زمانی ترافیک از مسیر default ارسال می شود که اولا هیچ مسیر دیگری برای ترافیک وجود نداشته باشد ثانیا هیچ مسیری برای هیچ از یک از شبکه های زیر مجموعه شبکه با کلاس کامل (کلاس A، B و یا C) برای آدرس مقصد ترافیک وجود نداشته باشد. به عنوان مثال فرض کنید آدرس مقصد ترافیک 10.10.10.10 است و هیچ مسیری نیز برای این آدرس در جدول مسیریابی وجود ندارد اما مسیری برای یکی دیگر از زیر شبکه های شبکه با کلاس کامل آدرس مقصد (10.0.0.0/8) وجود داشته باشد. در چنین شرایطی ترافیک از مسیر default ارسال نمی گردد. امروزه دستور ip classful تقریبا هیچ کاربردی ندارد و بنابراین توجه به این موضوع ضرورتی ندارد.

ارسال مسیر default با کمک static route 0.0.0.0/0 و استفاده از دستورredistribute static

در این روش کافی است روی روتر مرزی سازمان که به ISP متصل است، مسیر default را به صورت دستی وارد نماییم. سپس با کمک مفهوم redistribution که یک فصل از این کتاب را به خود اختصاص می دهد، مسیر default را در داخل پروتکل توزیع نماییم.

برای درک بهتر چگونگی پیاده سازی این روش به مثال زیر توجه کنید که در آن روتر HUB سازمان به ISP متصل است و مسیر default به صورت دستی روی آن روتر داده شده است. با کمک دستور redistribution مسیر default در پروتکل EIGRP توزیع شده است. خروجی جدول مسیریابی روتر SPOKE نیز این موضوع را تایید می نماید. خروجی جدول مسیریابی نشان می دهد که Administrative Distance مسیر Default مقدار 170 است که معادل مسیرهای External در EIGRP است.

!!! HUB

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Ethernet0/1 12.1.1.1

ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 Ethernet0/1 12.1.1.1

router eigrp 1

 network 10.0.0.0

 redistribute static

 no auto-summary

SPOKE(config-router)#do sh ip route

!!! بخشی از خروجی حذف شده است

Gateway of last resort is 10.1.1.1 to network 0.0.0.0

D*EX  0.0.0.0/0 [170/307200] via 10.1.1.1, 00:09:16, Ethernet0/0

      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks

C        10.1.1.0/24 is directly connected, Ethernet0/0

L        10.1.1.2/32 is directly connected, Ethernet0/0

C        10.1.2.0/24 is directly connected, Loopback0

L        10.1.2.1/32 is directly connected, Loopback0

D EX  172.16.0.0/16 [170/307200] via 10.1.1.1, 00:05:33, Ethernet0/0

 

 

SPOKE#sh ip route 0.0.0.0

Routing entry for 0.0.0.0/0, supernet

  Known via "eigrp 1", distance 170, metric 307200, candidate default path, type external

  Redistributing via eigrp 1

  Last update from 10.1.1.1 on Ethernet0/0, 00:07:57 ago

  Routing Descriptor Blocks:

  * 10.1.1.1, from 10.1.1.1, 00:07:57 ago, via Ethernet0/0

      Route metric is 307200, traffic share count is 1

      Total delay is 2000 microseconds, minimum bandwidth is 10000 Kbit

      Reliability 255/255, minimum MTU 1500 bytes

      Loading 1/255, Hops 1

چگونگی ارسال default در EIGRP با دستور redistribute static

ضمنا در خروجی فوق در جدول مسیریابی مشاهده می کنید که علاوه بر مسیر default (0.0.0.0/0)، مسیر 172.16.0.0/16 نیز در EIGRP وارد شده است. این بدان دلیل است که علاوه بر مسیر default مسیر static دیگری نیز در روتر HUB وجود دارد و وقتی مسیر Static را redistribute می کنید، همه مسیرهای Static وارد EIGRP می شوند و فقط شامل default نمی شود. این سوال پیش می آید که اگر بخواهیم فقط مسیر default را در EIGRP توزیع کنیم و دیگر مسیرهای static وارد EIGRP نشوند، چه راهکاری وجود دارد؟ پیکربندی زیر نشان می دهد که چگونه با کمک prefix-list و route-map به این هدف دست پیدا می کنیم. جزئیات مبحث route-map در فصل redistribution به آن پرداخته خواهد شد. در خروجی این روش نشان داده شده است که غیر از مسیر default مسیر دیگری در EIGRP توزیع نشده است

!!! HUB

!!! دستور زیر به مسیر default اشاره می کند

ip prefix-list DEFAULT seq 5 permit 0.0.0.0/0

!!! route-map ایجاد شده وقتی در زمان redistribution فرا خوانده می شود، اجازه توزیع مسیر default را می دهد

route-map DEFAULT-ONLY permit 10

 match ip address prefix-list DEFAULT

router eigrp 1

 network 10.0.0.0

 redistribute static route-map DEFAULT-ONLY

 no auto-summary

!!! SPOKE

SPOKE#sh ip route

!!! بخشی از خروجی حذف شده است

!!! در خروجی زیر مشاده می کنید که غیر از مسیر default مسیر دیگری در EIGRP توزیع نشده است

Gateway of last resort is 10.1.1.1 to network 0.0.0.0

 

D*EX  0.0.0.0/0 [170/307200] via 10.1.1.1, 00:19:45, Ethernet0/0

      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks

C        10.1.1.0/24 is directly connected, Ethernet0/0

L        10.1.1.2/32 is directly connected, Ethernet0/0

C        10.1.2.0/24 is directly connected, Loopback0

L        10.1.2.1/32 is directly connected, Loopback0

چگونگی ارسال فقط مسیرهای default در EIGRP با دستور redistribute static

3-10-2- ارسال مسیر default با دستور ip default-network

روش قبلی روش محبوب تری نسبت به این روش در EIGRP است. روش default-network هم در EIGRP و هم در RIP قابل بکارگیری است. اما چگونگی پیاده سازی آن کمی در EIGRP و RIP با هم متفاوت است. در RIP با اجرای این دستور مسیر default ارسال می گردد،اما در EIGRP این مسیر default نیست که ارسال می شود بلکه مسیر دیگری به عنوان نامزد default اعلام می گردد. به عنوان مثال گفته می شود مسیر 10.0.0.0/8 نامزد default است. بدین معنی که هر ترافیکی که مسیر آن نامشخص است به همان مسیری ارسال شود که ترافیک به مقصد 10.0.0.0/8 ارسال می گردد.

برای پیاده سازی این روش باید موارد زیر رعایت شود:

  • روی روتر مورد نظرتان دستور ip default-network net-number را وارد نمایید که در آن net-number آدرس شبکه با کلاس کامل A، B و یا C است.
  • آدرس شبکه ای که در مرحله قبل معرفی می گردد حتما باید در جدول مسیریابی روتر وجود داشته باشد
  • این آدرس باید از طریق همین روتر و با دستور network وارد EIGRP شده باشد

برای درک بهتر این موضوع مجددا به شکل قبل و پیکربندی زیر توجه کنید.

!!! HUB

!!! مرحله اول بکارگیری دستور ip default-network به طوری که شماره شبکه کلاس کامل A، B و یا C باشد

ip default-network 12.0.0.0

!!! مرحله دوم اینکه خود روتر مسیری برای شبکه تعریف شده در default-network داشته باشد که در اینجا این مسیر به ISP اشاره می کند

ip route 12.0.0.0 255.255.255.0 Ethernet0/1 12.1.1.1

!!! گام سوم ارسال شبکه فوق به صورت کلاس کامل در EIGRP است. برای اینکه این شبکه به صورت کلاس کامل در EIGRP ارسال شود، از auto-summary در EIGRP استفاده شده است

router eigrp 1

 network 10.0.0.0

 network 12.0.0.0

 auto-summary

!!! مشاهده خروجی در SPOKE نشان می دهد که مسیر default ارسال نشده است بلکه با گذاشتن علامت * در کنار شبکه 12.0.0.0 آن را به عنوان نامزد default معرفی کرده است

SPOKE#sh ip route

!!! بخشی از خروجی حذف شده است

Gateway of last resort is not set

      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks

C        10.1.1.0/24 is directly connected, Ethernet0/0

L        10.1.1.2/32 is directly connected, Ethernet0/0

C        10.1.2.0/24 is directly connected, Loopback0

L        10.1.2.1/32 is directly connected, Loopback0

D*    12.0.0.0/8 [90/307200] via 10.1.1.1, 00:00:02, Ethernet0/0

استفاده از روش ip default-network در ارسال default در EIGRP

همانطور که گفته شد این روش زیاد محبوب نیست و ترجیح داده می شود تا از روش قبل برای ارسال default استفاده گردد

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید