همانطور که می دانید برای انتخاب مسیر بر اساس subnet (prefix) از access-list استفاده می شود و سپس آن را در route-map صدا می زنید. در این بخش می خواهیم یاد بگیریم که علاوه بر access-list ابزار دیگری به نام prefix-list نیز وجود دارد که برای انتخاب مسیر بر اساس prefix کاربرد دارد و البته این ابزار انعطاف پذیری بیشتری نسبت به access-list دارد.

در access-list انعطاف پذیری در انتخاب prefix با mask های مختلف وجود ندارد اما این قابلیت در prefix-list وجود دارد. به عنوان مثال تصور کنید سه مسیر با prefix های زیر وجود دارد و از شما خواسته می شود با استفاده از access-list مسیر مربوط به prefix دوم و سوم را انتخاب کنید

  1. 10.1.1.0/25
  2. 10.1.1.128/26
  3. 10.1.1.192/27

اگر بخواهیم از access-list برای انتخاب دو مسیر انتهایی بهره بگیریم، حداقل باید دو خط بنویسیم و با یکی از روش های زیر امکان پذیر است

!!! روش اول

access-lsit 1 permit 10.1.1.128 0.0.0.63

access-list 1 permit 10.1.1.192 0.0.0.31

!!! روش دوم

access-list 1 deny 10.1.1.0 0.0.0.127

access-list 1 permit 10.1.1.0 0.0.0.255

بکارگیری access-list در انتخاب مسیر بر اساس prefix

اما اگر بخواهیم همین دو مسیر را با prefix-list انتخاب کنیم، صرفا یک خط کفایت می کند.

!!! دستور زیر به prefix هایی اشاره می کند که 24 بیت ابتدایی آن 10.1.1 باشد و mask آن بزرگتر مساوی /26 و یا کوچکتر مساوی /27 باشد

Ip prefix-list TEST permit 10.1.1.0/24 ge 26 le 27

بکارگیری prefix-list در انتخاب مسیر بر اساس prefix و mask

با کمی دقت در دستور بالا در می یابیم که در prefix-list با دو کلمه کلیدی ge و le که به ترتیب به معنای بزرگتر مساوی و یا کوچکتر مساوی هستند، در انتخاب انواع maks انعطاف پذیری خواهید داشت.

برای اینکه کار با ابزار prefix-list را بهتر یاد بگیریم در ذیل چندین مثال می آوریم که اگر به هر مثال به دقت بنگرید، بدون توضیح اضافه به عملکرد این ابزار پی خواهید برد. مثالهای زیر به نحوی انتخاب شده اند که همه حالت های مختلف را پوشش می دهند.

 

بکارگیری access-list در انتخاب مسیر بر اساس prefix

اما اگر بخواهیم همین دو مسیر را با prefix-list انتخاب کنیم، صرفا یک خط کفایت می کند.

!!! دستور زیر صرفا به prefix با آدرس 10.1.1.0 و mask /25 اشاره می کند که از بین 3 مسیر فوق به مسیر اول اشاره می کند. بنابراین چنانچه از کلمات کلیدی ge و le استفاده نشود، دقیقا prefix و mask ذکر شده انتخاب خواهند شد

ip prefix-list TEST permit 10.1.1.0/25

!


!!! دستور زیر یه prefix هایی اشاره می کند که با 10.1.1.X شروع شود (24 بیت ابتدایی آن 10.1.1 است) و mask آن بین /24 تا /26 است. در بین مسیرهای فوق دستور زیر دو مسیر اول و دوم را انتخاب می کند.

ip prefix-list TEST permit 10.1.1.0/24 le 26

!

!!! دستور زیر به prefix هایی اشاره می کند که 24 بیت ابتدایی آن 10.1.1 است و mask آن بین /26 تا /27 است

ip prefix-list TEST permit 10.1.1.0/24 ge 26 le 27

!

!!! دستور زیر به prefix هایی اشاره می کند که 24 بیت ابتدایی آن 10.1.1 است و mask آن دقیقا /26 است.

ip prefix-list TEST permit 10.1.1.0/24 ge 26 le 26

!

!!! دستور زیر به prefix هایی اشاره می کند که 24 بیت ابتدایی آن 10.1.1 است و mask آن بزرگتر و یا مساوی /26 است

ip prefix-list TEST permit 10.1.1.0/24 ge 26

!

!!! دستور زیر به prefix هایی اشاره می کند که 23 بیت ابتدایی آن 10.1.0000 001 است (سه رقم ابتدایی آن 10.1.2 و یا 10.1.3 است) و mask آن بزگتر و یا مساوی /24 است

Ip prefix-list TEST permit 10.1.2.0/23 ge 24

!

!!! دستور زیر دقیقا به مسیر default اشاره می کند

ip prefix-list TEST permit 0.0.0.0/0

!

!!! دستور زیر به همه prefix ها اشاره می کند

ip prefix-list TEST permit 0.0.0.0/0 le 32

!

!!! دو دستور زیر که با sequence های 10 و 20 شماره گذاری شده اند، از بین تمام prefix های 10.1.1.0 فقط 10.1.1.0/24 را انتخاب نمی کند اما با هر mask ای بزرگتر از /24 را انتخاب می کند.

ip prefix-list TEST seq 10 deny 10.1.1.0/24

ip prefix-list TEST seq 20 permit 10.1.1.0/24 le 32

!

ابزار prefix-list و انواع روش های آن در انتخاب مسیر بر اساس prefix و mask

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید