در ابتدای این فصل ضرورت توزیع مسیر بین پروتکل های مسیریابی تشریح شد. در شبکه هایی که بیش از یک پروتکل مسیریابی وجود داشته باشد، جهت ایجاد ارتباط بین هر دو نقطه از شبکه، توزیع مسیر و یا route redistribution بین پروتکل های مسیریابی ضروری است.

Seed Metric: از آنجایی که متریک پروتکل های مسیریابی مختلف با هم تناسبی ندارد، لذا وقتی مسیرها را از پروتکلی به پروتکل دوم redistribute می کنیم، لزوما متریک پروتکل مبدا به پروتکل مقصد قابل انتقال نیست. مثلا محدوده متریک در پروتکل RIP از 1 تا 15 است در حالی که این عدد در پروتکل OSPF و یا EIGRP محدوده بسیار بزرگتری دارد. وقتی مسیرها را از یکی از پروتکل های OSPF و یا EIGRP به پروتکل RIP توزیع می کنیم، بدیهی است که متریک قابل انتقال نخواهد بود. عبارت Seed Metric به متریکی گفته می شود که به مسیرهای توزیع شده در پروتکل مقصد (پروتکلی که مسیرها به آن توزیع می شود) نسبت داده می شود. در ادامه مقدار پیش فرض Seed Metric در پروتکل های مختلف و چگونگی تغییر آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

در redistribution وقتی مسیرهای یک پروتکل مسیریابی را به پروتکل دوم توزیع و یا جابجا می کنیم. پروتکلی که مسیرهای آن توزیع می شود را پروتکل مبدا و پروتکلی که مسیرها به آن توزیع می شود را پروتکل مقصد می نامیم. برای توزیع مسیرهای پروتکل مسیریابی مبدا X به پروتکل مسیریابی مقصد Y از دستور زیر استفاده می کنیم.

 

!!! در دستور زیر پروتکل X مبدا و پروتکل Y مقصد است. مسیرهای پروتکل X به پروتکل Y توزیع می شود

router Y

 redistribute X

پروتکل مبدا و مقصد در Redistribution

برای تعیین مقدار seed metric از metric در انتهای دستور redistribute استفاده می کنیم.

!!! در دستور زیر مسیرهای پروتکل X با متریک M در پروتکل Y توزیع می شوند

router Y

 redistribute X metric M

اعمال Seed metric در دستور Redistribution

در ادامه نکاتی که در خصوص توزیع مسیر به هر یک از پروتکل های مسیریابی با آن مواجه می شویم را مورد بررسی قرار می دهیم. معیار ما در بررسی redistribution معمولا پروتکل مقصد است. به عنوان مثال ابتدا فرض می کنیم که پروتکل مقصد OSPF است و نکات مربوط به آن را مطرح خواهیم نمود. بار دیگر پروتکل مقصد را چنانچه EIGRP باشد، مورد بررسی قرار خواهیم داد و این روند را برای همه پروتکل های مسیریابی تکرار می کنیم.

پروتکل مقصد OSPF

 • Seed Metric در پروتکل OSPF به صورت پیش فرض 20 است بدین معنی که مسیرها با متریک 20 وارد OSPF می شوند. اگر پروتکل مبدا BGP باشد، استثنائا مسیرها با متریک 1 وارد OSPF می شوند.
 • مسیرها به صورت پیش فرض به صورت classful وارد OSPF می شوند. جهت وارد کردن مسیرها با mask واقعی از کلمه subnet در دستور redistribute استفاده کنید
 • مسیرها به صورت External و با distance پیش فرض 110 وارد OSPF می شوند که البته با دستور distance قابل تغییر است
 • مسیرها با نوع متریک E1 و یا E2 قابل انتقال به OSPF هستند. به صورت پیش فرض مسیرها با نوع متریک E2 وارد OSPF می شوند.
 • در دستور redistribution می توانید route-map را صدا بزنید که در این صورت هم می توانید مسیرهای خاصی را در زمان redistribution به OSPF فیلتر نمایید و هم اینکه متریک و نوع متریک بعضی از مسیرهای وارد شده به OSPF را تغییر دهید. امکان برچسب زدن مسیرها نیز در زمان redistribution به OSPF وجود دارد

پروتکل مقصد EIGRP

 • Seed Metric در EIGRP به صورت پیش فرض بی نهایت است. بنابراین وارد کردن دستور متریک در redistribute کردن مسیر به EIGRP ضروری است
 • برای تعیین Seed Metric در پروتکل EIGRP وارد کردن پنج پارامتر Bandwidth، Delay، Load، Reliability و MTU ضروری است.
 • مسیرها به صورت پیش فرض با نوع External و distance معادل 170 وارد EIGRP می شوند. متفاوت بودن هم نوع و distance مسیرهایی که به پروتکل EIGRP توزیع می شوند از مزایای این پروتکل محسوب می شود.
 • در دستور redistribution می توانید route-map را صدا بزنید که در این صورت هم می توانید مسیرهای خاصی را وارد EIGRP نمایید و بقیه را فیلتر کنید و هم اینکه متریک را در بعضی از مسیرهای وارد شده تغییر دهید. امکان برچسب زدن به مسیرها در زمان redistribution به EIGRP نیز وجود دارد

پروتکل مقصد RIP

 • Seed Metric در RIP به صورت پیش فرض بی نهایت است. بنابراین وارد کردن دستور متریک در redistribute کردن مسیر به RIP ضروری است
 • بین مسیرهایی که به پروتکل RIP توزیع می شوند از نظر نوع و distance با مسیرهای داخلی پروتکل RIP تفاوتی وجود ندارد. البته این موضوع از معایب پروتکل RIP محسوب می شود
 • در دستور redistribution می توانید route-map را صدا بزنید که در این صورت هم می توانید مسیرهای خاصی را وارد RIP نمایید و بقیه را فیلتر کنید و هم اینکه متریک را در بعضی از مسیرهای وارد شده تغییر دهید. امکان برچسب زدن به مسیرها در زمان redistribution به RIP نیز وجود دارد

پروتکل مقصد IS-IS

 • Seed Metric در IS-IS به صورت پیش فرض صفر است و صفر در این پروتکل متریک نامعتبر است. بنابراین وارد کردن دستور متریک در redistribute کردن مسیر به IS-IS ضروری است
 • بین مسیرهایی که به پروتکل IS-IS توزیع می شوند از نظر نوع و distance با مسیرهای داخلی پروتکل IS-IS تفاوتی وجود ندارد. البته در IS-IS، اگر metric-type را External در نظر بگیرید، مسیرها با متریک حداقل 64 وارد IS-IS می شوند.
 • مسیرهای توزیع شده به IS-IS به صورت پیش فرض از نوع Level-2 هستند مگر آنکه در دستور redistribution آن را به Level-1 تغییر دهید.
 • در دستور redistribution می توانید route-map را صدا بزنید که در این صورت هم می توانید مسیرهای خاصی را وارد IS-IS نمایید و بقیه را فیلتر کنید و هم اینکه متریک و Level را در بعضی از مسیرهای وارد شده به IS-IS تغییر دهید.

پروتکل مبدا OSPF

 • اگر مبدا در redistribution پروتکل OSPF باشد، به صورت پیش فرض فقط مسیرهای داخلی از OSPF به پروتکل مقصد توزیع می شوند. برای توزیع مسیرهای External باید از پارمتر match در دستور redistribute استفاده کنید.

در زیر خلاصه ای از مباحث مطرح شده در Redistribution در قالب جدول ارائه شده است تا مقایسه را برای شما ساده سازد.

نکات ویژه Redistribution در انواع پروتکل های مسیریابی

نکات ویژه Redistribution در انواع پروتکل های مسیریابی

نکته ویژه: نکته ای دیگری که در Redistribution باید به آن توجه شود این است که وقتی از پروتکل A مسیرها را به پروتکل B توزیع می کنید، علاوه بر آنکه مسیرهایی که در جدول مسیریابی از طریق پروتکل A یاد گرفته شده اند به پروتکل B توزیع می شوند، بلکه لینک های Connected که با دستور network در پروتکل مبدا فعال شده اند نیز به پروتکل مقصد توزیع می شوند. مثلا در شکل زیر اگر بخواهید در روتر IOU1 مسیرهای پروتکل EIGRP را به پروتکل دیگری توزیع کنید، نه تنها مسیر دو شبکه 12.1.2.0/24 و 12.1.3.0/24 که در جدول مسیریابی با پروتکل EIGRP وجود دارند به پروتکل مقصد توزیع می گردد بلکه مسیر شبکه 12.1.1.0/24 نیز که با دستور network در پروتکل EIGRP فعال است اما در جدول مسیریابی روتر IOU1 به صورت connected دیده می شود نیز به پروتکل مقصد توزیع خواهد شد. این قاعده اگر پروتکل های مسیریابی مبدا RIP، OSPF و EIGRP باشد، درست است اما در پروتکل IS-IS، لینک های Connected که در پروتکل فعال شده باشد، توزیع نخواهد شد. در پروتکل BGP نیز فقط و فقط مسیرهایی که در جدول BGP وجود دارند و بهترین هستند به پروتکل مقصد توزیع می گردند. بنابراین دو پروتکل IS-IS و BGP از این قاعده مستثنی هستند.

در ادامه مطلب بالا اگر بخواهیم نکته دیگری را اضافه نماییم اینکه در هیچکدام از پروتکل های مسیریابی مبتنی بر شبکه های IPV6 لینک های connected فعال در پروتکل مبدا به صورت پیش فرض به پروتکل مقصد توزیع نخواهند شد مگر آنکه پارامتر include-connected به انتهای دستور redistribute اضافه گردد.

همچون قبل برای درک بهتر مفهوم redistribution نیز مثالی را به صورت عملی پیاده سازی و خروجی آن را تحلیل می کنیم. در مثال زیر چهار پروتکل RIP، EIGRP، OSPF و IS-IS از طریق روتر مرزی IOU1 به یکدیگر متصل هستند و قصد داریم تا در این مثال مسیرها را بین همه پروتکل های مسیریابی توزیع نماییم و نکات redistribution در هر یک از پروتکل های مسیریابی را مرور نماییم.

 01 پیاده سازی

پیاده سازی Redistribution در انواع پروتکل های مسیریابی

در ذیل شیوه پیاده سازی Redistribution در انواع پروتکل های مسیریابی و همچنین خروجی آن در جدول مسیریابی روترها نشان داده شده است. توضیحات در داخل کادر پیکربندی نمایش داده شده است.

 


!!! برای redistribute کردن به پروتکل مقصد RIP پارامتر metric ضروری است. در ذیل مسیرهای EIGRP، OSPF و IS-IS به ترتیب با متریک های 3، 4 و 5 به پروتکل مقصد RIP توزیع شده اند.

!!! IOU1

router rip

 version 2

 redistribute ospf 1 metric 4

 redistribute eigrp 1 metric 3

 redistribute isis level-1-2 metric 5

 network 10.0.0.0

 no auto-summary

!

!!! برای توزیع مسیر به پروتکل مقصد OSPF، بهتر است کلمه subnet را حتما وارد نمایید. ضمنا مسیرها به صورت پیش فرض با متریک 20 وارد OSPF می شوند و نیازی به استفاده از دستور متریک نیست. اگر پروتکل مبدا BGP باشد، مسیرها با متریک 1 وارد OSPF می شوند

router ospf 1

 router-id 1.1.1.1

 log-adjacency-changes

 redistribute rip subnets

 redistribute eigrp 1 subnets

 redistribute isis level-1-2 subnets

 network 11.0.0.0 0.255.255.255 area 0

!

!!! برای توزیع مسیر به پروتکل EIGRP وارد کردن دستور متریک با پنچ پارامتر Bandwidth، Load، Reliability، Delay و MTU ضروری است

router eigrp 1

 network 12.0.0.0

 redistribute rip metric 1544 5 255 1 1500

 redistribute ospf 1 metric 1544 5 255 1 1500

 redistribute isis level-1-2 metric 1544 5 255 1 1500

 no auto-summary

!

!!! برای وارد کردن مسیرها به پروتکل IS-IS وارد کردن متریک ضروری است. ضمنا مسیرها پیش فرض به صورت Level-2 وارد IS-IS می شوند.

router isis

 net 49.0001.0000.0000.0001.00

 redistribute rip metric 10

 redistribute ospf 1 metric 10

 redistribute eigrp 1 metric 10

!

!!! خروجی جدول مسیریابی روتر RIP اولا نشان می دهد که مسیرهای External با مسیرهای داخلی RIP از نظر نوع و distance تفاوتی نمی کند. ثانیا مسیرهای EIGRP، OSPF و IS-IS به ترنیب با متریک های 3، 4 و 5 وارد RIP شده اند. ثالثا لینک های connected به روتر IOU1 که در پروتکل OSPF و EIGRP فعال بوده اند وارد RIP شده اند اما این مورد در مورد پروتکل IS-IS اتفاق نیفتاده است

RIP#sh ip route rip

!!! بخشی از خروجی حذف شده است

      11.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks

R        11.1.1.0/24 [120/1] via 10.1.1.1, 00:00:12, Serial2/0

R        11.1.2.1/32 [120/4] via 10.1.1.1, 00:00:12, Serial2/0

R        11.1.3.1/32 [120/4] via 10.1.1.1, 00:00:12, Serial2/0

      12.0.0.0/24 is subnetted, 3 subnets

R        12.1.1.0 [120/1] via 10.1.1.1, 00:00:12, Serial2/0

R        12.1.2.0 [120/3] via 10.1.1.1, 00:00:12, Serial2/0

R        12.1.3.0 [120/3] via 10.1.1.1, 00:00:12, Serial2/0

      13.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets

R        13.1.2.0 [120/5] via 10.1.1.1, 00:00:12, Serial2/0

R        13.1.3.0 [120/5] via 10.1.1.1, 00:00:12, Serial2/0

!

!!! در پروتکل مقصد OSPF مسیرها به صورت External وارد شده اند که نوع آن با مسیرهای داخلی متفاوت است. نوع مسیرهای وارد شده به OSPF به صورت پیش فرض O E2 است. اما distance به صورت پیش فرض بین مسیرهای داخلی و خارجی یکسان است. ضمنا در اینجا هم مسیرهای connected در پروتکل EIGRP و RIP وارد OSPF شده اند اما شبکه های connected به روتر IOU1 که در IS-IS فعال شده اند وارد RIP نشده است.

OSPF#sh ip route ospf

!!! بخشی از خروجی حذف شده است

      10.0.0.0/24 is subnetted, 3 subnets

O E2     10.1.1.0 [110/20] via 11.1.1.1, 00:17:24, Serial2/0

O E2     10.1.2.0 [110/20] via 11.1.1.1, 00:17:24, Serial2/0

O E2     10.1.3.0 [110/20] via 11.1.1.1, 00:17:24, Serial2/0

      12.0.0.0/24 is subnetted, 3 subnets

O E2     12.1.1.0 [110/20] via 11.1.1.1, 00:17:19, Serial2/0

O E2     12.1.2.0 [110/20] via 11.1.1.1, 00:17:19, Serial2/0

O E2     12.1.3.0 [110/20] via 11.1.1.1, 00:17:19, Serial2/0

      13.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets

O E2     13.1.2.0 [110/20] via 11.1.1.1, 00:11:10, Serial2/0

O E2     13.1.3.0 [110/20] via 11.1.1.1, 00:11:10, Serial2/0

!

!!! وقتی مسیرها را از پروتکلی وارد پروتکل EIGRP می کنید، هم نوع آن و هم distance آن با مسیرهای داخلی متفاوت است. مسیرها با نوع D EX و distance معادل 170 وارد EIGRP می شوند. ضمنا در خروجی جدول مسیریابی این پروتکل نیز مشاهده می کنید که مسیرهای connected در IS-IS وارد این پروتکل نشده اند

EIGRP#sh ip route eigrp

!!! بخشی از خروجی حذف شده است

      10.0.0.0/24 is subnetted, 3 subnets

D EX     10.1.1.0 [170/2171136] via 12.1.1.1, 00:17:07, Serial2/0

D EX     10.1.2.0 [170/2171136] via 12.1.1.1, 00:17:07, Serial2/0

D EX     10.1.3.0 [170/2171136] via 12.1.1.1, 00:17:07, Serial2/0

      11.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks

D EX     11.1.1.0/24 [170/2171136] via 12.1.1.1, 00:17:01, Serial2/0

D EX     11.1.2.1/32 [170/2171136] via 12.1.1.1, 00:17:01, Serial2/0

D EX     11.1.3.1/32 [170/2171136] via 12.1.1.1, 00:17:01, Serial2/0

      13.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets

D EX     13.1.2.0 [170/2171136] via 12.1.1.1, 00:08:37, Serial2/0

D EX     13.1.3.0 [170/2171136] via 12.1.1.1, 00:08:37, Serial2/0

!

!!! مسیرها به صورت پیش فرض Level-2 وارد IS-IS می شوند مگر آنکه در دستور redistribute گزینه Level-1 را انتخاب کرده باشید. مسیرهایی که وارد IS-IS می شوند پیش فرض از نظر نوع و distance با مسیرهای داخلی تفاوتی ندارند. اگر metric-type را در این دستور External در نظر می گرفتیم، به مقدار متریک عدد 64 اضافه می شد.

ISIS#sh ip route isis

!!! بخشی از خروجی حذف شده است

      10.0.0.0/24 is subnetted, 3 subnets

i L2     10.1.1.0 [115/20] via 13.1.1.1, Serial2/0

i L2     10.1.2.0 [115/20] via 13.1.1.1, Serial2/0

i L2     10.1.3.0 [115/20] via 13.1.1.1, Serial2/0

      11.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks

i L2     11.1.1.0/24 [115/20] via 13.1.1.1, Serial2/0

i L2     11.1.2.1/32 [115/20] via 13.1.1.1, Serial2/0

i L2     11.1.3.1/32 [115/20] via 13.1.1.1, Serial2/0

      12.0.0.0/24 is subnetted, 3 subnets

i L2     12.1.1.0 [115/20] via 13.1.1.1, Serial2/0

i L2     12.1.2.0 [115/20] via 13.1.1.1, Serial2/0

i L2     12.1.3.0 [115/20] via 13.1.1.1, Serial2/0

پیاده سازی Redistribution در انواع پروتکل های مسیریابی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید