در اينجا به تعريف چند اصطلاح مهم مي‌پردازيم.

تعریف Encapsulation (بسته بندی)

در مبدأ، داده در لایه Application تولید شده و سپس در هر لایه، هدری به آن اضافه گشته و آن‌را به لایه پائیني منتقل می‌نمايد. به اضافه کردن هدر در هر لایه، بسته‌بندی داده در آن لایه گفته می‌شود.

01 97.1.30

Encapsulation يا بسته‌بندي

 * PDU = Protocol Data Unit

در هر یک از نودهای میانی (روترها)، هدر لایه 2 از Packet جدا شده، عمل مسیریابی انجام می‌گیرد و سپس هدر لایه 2 جدیدی به آن اضافه می‌شود (مجدداً بسته‌بندی می‌شود).

به عنوان مثال اگر داده‌ای از لايه 4 تحویل لایه 3 (پروتکل IP) شود، پروتکل IP آن را بسته‌بندی و تحویل لایه 2 می‌دهد. به بسته جدید تولید شده در لايه 3، بسته IP گفته می‌شود.

در مقصد نیز، در هر لایه، هدر مربوط به آن لایه، از داده جدا شده و تحویل لایه بالایی می‌گردد. به این عمل decapsulationگفته می‌شود.

 2-6-1-تعریف Frame، Packet، Datagram و Segment

-  به بسته تولید شده در لایه 2، Frame گفته می‌شود. 

02 97.1.30

فريم (Frame)

- به بسته تولید شده در لایه 3، Datagram یا Packet گفته می‌شود.

03 97.1.30

بسته (Packet)

- به بسته تولید شده در لایه 4، Segment گفته می‌شود.  

04 97.1.30

 سگمنت (Segment)

05 97.1.30

مقايسه Segment, Packet, Frame

ضمناً از واژه Packet می‌توان در هر یک از لایه‌های شبکه استفاده نمود.

06 97.1.30

استفاده از كلمه Packet (بسته) در هر يك از لايه‌ها

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید