مهندس سامان کلیایی

samancoliaie

مهندس سامان کلیایی (دریافت رزومه)

مدرس | مشاور شیرپوینت

دارای مدرک MCTS SharePoint 2010

لیسانس مهندس صنایع از دانشگاه آزاد – تهران جنوب

12سال سابقه در زمینه مدیریت و پیاده سازی راهکارهای مبتنی بر شیرپوینت

کار با نسخه های STS 2001، WSS 2003، MOSS 2007، SharePoint Server 2010 و SharePoint Server 2013

بیش از 5 سال (1600 ساعت تدریس) سابقه تدریس دوره های شیرپوینت

مدرس دوره های SharePoint: Business User, Configuration, Administration, Infrastructure, Architecture and Office Integration