مهندس مهدی گرگین نیا

medhi-gorginnia
مهدی گرگین نیا- 1361
سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد: مهندسی کامپیوتر (معماری سیستم)- دانشگاه اصفهان- 1388
کارشناسی: مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)- دانشگاه شاهد- 1385
سوابق شغلی
عضو تیم مدیریت و نگهداری شبکه دیتا- شرکت ارتباطات زیرساخت- 1390 تا کنون
سوابق آموزشی:
تدریس در دانشگاه های جامع علمی - کاربردی شهر تهران - 3 سال
تدریس در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران - 4 ترم