عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
SD-WAN
استاد: مصطفی رافتی
در این دوره ابتدا به تشریح ساختار و طراحی WAN پرداخته و پس از آشنایی با تکنولوژی SD-WAN به بیان مفاهیم طراحی، نحوه استقرار و پیکربندی SD-WAN در شبکه های Enterprise خواهیم پرداخت. همچنین با شناخت کامل در مورد چگونگی پیکربندی ویژگیهای پیشرفته در SD-WAN و اجرای سناریو های کاربردی مختلف، شناختی عمیق از راهکارهای پیشرفته این تکنولوژی در حوزه Enterprise خواهیم یافت.502,000,000شنبه ها و چهارشنبه ها 18 الی 21
شنبه, 29 آذر 1399
2ورود به سایت