آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

آشنایی با کابل کشی

نام استاد: مهندس یاسین علیزاده

عنوان ویدئو مبلغ ویدئو خریداری شده
آشنایی با کابل کشی - بخشی از دوره آموزشی Comptia Network+رایگان