آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

مروری بر Virtual Network در VMWare

نام استاد: مهندس پژمان محمدعلی نژاد

عنوان ویدئو مبلغ ویدئو خریداری شده
بخشی از دوره آموزشی آموزش تصویری VMware vSphere 5.5 + Update 6.0رایگان