آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

ویدیو تکمیلی VMWare

نام استاد: مهندس پژمان محمدعلی نژاد

عنوان ویدئو مبلغ ویدئو خریداری شده
28.vSphere Data Protectionرایگان
29.Veeam Backup & Replicationرایگان