آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

مدرس رسمی سیسکو شوید

نام استاد: مهندس علی شریعتی

تمامی دورههای تخصصی سیسکو توسط "Cisco Networking Academy" برگزار میشود. Cisco Networking academy در انتخاب مدرسان خود بسیار سختگیر و دقیق بوده و فقط به دانش فنی مدرس بسنده نمیکند. زمانی که میخواهید به عنوان مدرس رسمی سیسکو مشغول به کار شوید، پس از اینکه مدارکه لازم و کافی برای اثبات دانش فنی خود را به مجموعه ارائه کردید در صورت تایید آکادمی شما را برای گذراندن دوره CCAI (Cisco Certified Academy Instructor) معرفی میکند. دوره CCAI به صورت یک کمپ دو روزه برگزار میشود و محوریت آن بر افزایش توانایی اداره کلاس و شیوه های انتقال مفاهیم استوار است . همینطور که آگاه هستید Cisco Networking Academy در ایران شعبه ندارد و لذا مدرسان ایرانی از دسترسی به این منبع محروم هستند. در همین راستا اکثر مؤسسات ملاک جذب اساتید را صرفا توانایی های فنی و دانش تئوری در نظر میگیرند. مهندس علی شریعتی به عنوان مدرس رسمی Cisco Networking Academy در آمریکا سعی دارد این تجربیات را به سایر مدرسان ایرانی انتقال دهد .

عنوان ویدئو مبلغ ویدئو خریداری شده
1-Introductionرایگان
2-First Impressionرایگان
3-First Sessionرایگان
4-Being In Charge Of A Classرایگان
5- The Art Of Teachingرایگان
6- Class Assessmentرایگان
7-Mannerرایگان