آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

پیکربندی روترهای مبتنی بر IOS XR

نام استاد: مهندس مجید اسدپور

با توجه به اینکه برخلاف گذشته که فقط روترهای خاصی از شرکت سیسکو مبتنی بر IOS XR بوده اند، امروزه اکثر روتر های سیسکو مبتنی بر IOS XR هستند و لذا یادگیری این سیستم عامل ضروری به نظر می رسد

عنوان ویدئو مبلغ ویدئو خریداری شده
2. IOS XR Configuration Managementرایگان