برای پیاده سازی DMVPN مهمترین ابزار تکنولوژی mGRE است که قابلیت ایجاد اینترفیس های از نوع Multipoint را فراهم می کند. در اینترفیس های تونل Multipoint برخلاف اینترفیس های تونل Point-to-Point آدرس مقصد تونلنامعلوم است

. روتر با بکارگیری ابزار دیگری به نام NHRP آدرس فیزیکی روتر مقصد را تشخیص داده و به صورت اتوماتیک و dynamic با مقصد تونل ایجاد می کند. امکان اجرای پروتکل های مسیریابی نیز روی بستر DMVPN وجود دارد که مسیر را به صورت dynamic بین سایت ها جابجا می کند. همچنین می توان از پروتکل IPSec برای امن سازی بستر DMVPN استفاده نمود. بنابراین چهار تکنولوژی mGRE، NHRP، IGP و IPSec در کنار یکدیگر بستری ایده ال و multipoint برای ایجاد ارتباط بین دفاتر یک سازمان با انواع توپولوژی فراهم می کند. در ذیل تعریفی کوتاه از هر یک از تکنولوژی های فوق ارائه شده است.

 • mGRE: اینترفیس تونل از نوع Multipoint که در آن مقصد تونل نامعلوم است. تونل های Point-to-Point به صورت اتوماتیک بعد از استخراج آدرس فیزیکی مقصد ایجاد می گردد.
 • NHRP: پروتکلی از نوع Client-Server است که آدرس تونل را به آدرس فیزیکی تبدیل می کند. روتر ها در DMVPN با بکارگیری این پروتکل، آدرس فیزیکی مقصد را استخراج نموده و به صورت اتوماتیک تونل از نوع Point-to-Point ایجاد می کنند
 • IGP: تکنولوژی DMVPN از IGP مستقل است اما با ایجاد IGP روی بستر DMVPN مسیرها به صورت dynamic بین سایت ها جابجا می شود که منجر به مدیریت ساده تر می شود.
 • IPSec: تکنولوژی DMVPN از IPSec مستقل است. هدف از این پروتکل اختیاری امن سازی بستر DMVPN است که در این فصل به آن پرداخته نمی شود. معمولا بهتر است از این پروتکل استفاده شود

DMVPN انواع توپولوژی ها را در اختیار شما قرار می دهد. توپولوژی Hub-and-Spoke و Spoke-to-Spoke از مهمترین توپولوژی های DMVPN به شمار می آیند. البته در سازمانهای بزرگ پیشنهاد می شود DMVPN را به صورت سلسله مراتبی پیاده سازی نماییم. همچنین پیشنهاد می شود راه حل های افزونگی نیز برای DMVPN دیده شود. dual HUB dual DMVPN و dual HUB single DMVPN مهمترین راه حل های افزونگی به شمار می آیند. در ادامه همه توپولوژی ها وتکنولوژی های فوق به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرند.

 

طراحی و پیاده سازی Hub-and-Spoke phase 1 DMVPN

در اولین گام در DMVPN به توپولوژی Hub-and-Spoke می پردازیم که اصطلاحا DMVPN phase 1 نیز نامیده می شود. همانطور که از نام آن پیداست در این روش ارتباطات بین Spoke ها از طریق HUB انجام می گیرد. مزیت اصلی این روش نسبت به مکانیزم Point-to-Point GRE کاهش تعداد تونل در نقطه HUB است.

با توجه به شکل بعد، در طراحی اولیه این روش نکات زیر قابل توجه می باشد:

 1. برای پیاده سازی DMVPN Phase 1 در HUB از mGRE و در Spoke ها از Point-to-Point GRE استفاده می شود. تفاوت GRE با mGRE در این است که در GRE مبدا و مقصد تونل مشخص است اما در mGRE مقصد تونل نامعلوم است. آدرس فیزیکی Spoke ها توسط خود mGRE و با کمک NHRP استخراج می شود. بعد از استخراج آدرس فیزیکی Spoke ها، تونل های Point-to-Point به صورت dynamic توسط HUB ایجاد می گردد
 2. آدرس اینترفیس Tunnel در HUB و Spoke ها از محدوده آدرس 16.1.0/24 انتخاب شده است. از آنجایی که دفتر مرکزی و دفاتر تابعه از طریق یک ابر مشترک DMVPN به هم متصل هستند، بنابراین محدوده آدرس اینترفیس Tunnel در همه روترها یکسان است.
 3. روتر HUB را به عنوان NHRP Server و روترهای Spoke را به عنوان NHRP Client معرفی می کنیم. وظیفه پروتکل NHRP تبدیل آدرس Tunnel به آدرس فیزیکی روتر است. نگاشت آدرس اینترفیس Tunnel به آدرس فیزیکی روتر HUB را به صورت دستی روی روترهای Spoke وارد می نماییم. روترهای Spoke نیز هر یک مستقلا آدرس فیزیکی و آدرس اینترفیس Tunnel خود را به NHRP Server اعلام می کنند. بنابراین در روتر HUB جدولی به نام NHRP Table ایجاد خواهد شد که معادل آدرس فیزیکی آدرس تونل روترهای Spoke در آن ذخیره می گردد. کاربرد این جدول را در ادامه متوجه خواهیم شد. نمونه ای از جدول NHRP در ذیل نشان داده است که در آن معادل آدرس 16.1.1 آدرس فیزیکی 12.1.1.2 و معادل آدرس 172.16.1.2 آدرس فیزیکی 12.1.2.2 تعیین شده است.

  172.16.1.1/32 via 172.16.1.1

      Tunnel0 created 00:00:27, expire 01:59:56

      Type: dynamic, Flags: unique registered used nhop

      NBMA address: 12.1.1.2

   !

  172.16.1.2/32 via 172.16.1.2

       Tunnel0 created 00:11:09, expire 01:48:50

       Type: dynamic, Flags: unique registered used nhop

       NBMA address: 12.1.2.2

   پیکربندی Error! No text of specified style in document.‑1 خروجی جدول NHRP برای تبدیل آدرس تونل به آدرس فیزیکی

 4. پروتکل DMVPN به پروتکل مسیریابی وابسته نیست و استفاده از هر یک از پروتکل های مسیریابی از جمله Static، پروتکل های IGP و یا پروتکل BGP در DMVPN مجاز است. روش پیشنهادی سیسکو پروتکل EIGRP است. در ادامه ابتدا به روش Static و سپس به ترتیب EIGRP و OSPF را در DMVPN محک خواهیم زد.

DP 1

پیاده سازی DMVPN Phase 1 با توپولوژی Hub-and-Spoke

 جریان برقراری ارتباط در DMVPN چگونه است؟

 1. ابتدا مسیر شبکه های متصل به هر Spoke توسط روتر Spoke و روی اینترفیس Tunnel به روتر HUB یاد داده می شود. اگر به خاطر داشته باشید از قبل روی روترهای Spoke تونل GRE با مقصد HUB ایجاد شده است. پروتکل های مسیریابی در روترهای Spoke مسیر شبکه متصل به خود را روی تونل ایجاد شده به روتر HUB یاد می دهند. بنابراین روتر Hub مسیر شبکه متصل به روترهای Spoke را از طریق تونل یاد می گیرد. تاکید می شود که آدرس next-hop در روتر Hub برای شبکه های متصل به Spoke، آدرس اینترفیس تونل روتر Spoke است. ما در این سناریو و در گام اول مسیرها را به صورت دستی در روتر HUB و Spoke ایجاد کرده ایم. در مراحل بعدی EIGRP و OSPF را نیزاجرا خواهیم نمود

  !!! HUB

  ip route 1.1.1.1 255.255.255.255 172.16.1.1

  ip route 2.2.2.2 255.255.255.255 172.16.1.2

  آدرس next-hop مسیر شبکه های متصل به Spoke به آدرس تونل روترهای Spoke اشاره می کند

 2. روتر HUB با توجه به جدول NHRP آدرس فیزیکی معادل آدرس تونل روترهای Spoke را استخراج می کند. حتما به خاطر دارید که هر روتر Spoke، نگاشت بین آدرس فیزیکی و آدرس تونل خود را قبلا در اختیار روتر HUB قرار داده است. در ذیل خروجی جدول NHRP در روتر HUB نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می کنید روتر HUB معادل آدرس فیزیکی آدرس تونل هر یک از Spoke ها را در جدول NHRP در اختیار دارد.

  172.16.1.1/32 via 172.16.1.1

     Tunnel0 created 00:00:27, expire 01:59:56

    Type: dynamic, Flags: unique registered used nhop

    NBMA address: 12.1.1.2  

  !

  172.16.1.2/32 via 172.16.1.2

    Tunnel0 created 00:11:09, expire 01:48:50

    Type: dynamic, Flags: unique registered used nhop

    NBMA address: 12.1.2.2

  جدول NHRP در روتر HUB

  ساختار بسته nhrp request و nhrp reply در شکل زیر نشان داده شده است. بسته nhrp روی تونل gre سوار می شود. همانطور که مشاهده می کنید در بسته nhrp request آدرس تونل داده می شود و آدرس فیزیکی درخواست می گردد.

  DP 2

  ساختار بسته NHRP Request و NHRP Reply

 3.  روتر HUB با توجه به آدرس فیزیکی روتر Spoke که از جدول NHRP استخراج شده است، به صورت اتوماتیک تونل GRE از نوع Point-to-Point به مقصد آدرس فیزیکی روتر های Spoke ایجاد می کند. همانطور که می دانید روی روتر HUB قبلا تونل از نوع mGRE ایجاد شده است که مقصد آن نامعلوم است. در پایان این فاز روتر Hub با تمام روترهای Spoke تونل Point-to-Point GRE ایجاد می کند. تونل های ایجاد شده توسط دستور show dmvpn قابل مشاهده است که در ذیل نشان داده شده است.

  HUB#sh dmvpn

  Legend: Attrb --> S - Static, D - Dynamic, I - Incomplete

         N - NATed, L - Local, X - No Socket

          # Ent --> Number of NHRP entries with same NBMA peer

          NHS Status: E --> Expecting Replies, R --> Responding, W --> Waiting

          UpDn Time --> Up or Down Time for a Tunnel

  ============================================

   

   Interface: Tunnel0, IPv4 NHRP Details

   Type:Hub, NHRP Peers:2,

   

   # Ent  Peer NBMA Addr Peer Tunnel Add State  UpDn Tm Attrb

   ----- --------------- --------------- ----- -------- -----

       1 12.1.1.2             172.16.1.1    UP 00:00:39     D

       1 12.1.2.2             172.16.1.2    UP 00:11:45     D

  تونل های ایجاد شده به صورت dynamic در روتر HUB

 4. روتر HUB مسیر یاد گرفته شده از هر یک از روترهای Spoke را به دیگر روترهای Spoke روی تونل GRE که در مرحله قبل ایجاد شده است، یاد می دهد. از دید Spoke مسیر رسیدن به شبکه های متصل به دیگر روترهای Spoke روتر HUB است. بنابراین ترافیک بین روترهای Spoke از طریق روتر HUB جابجا می شود. در اولین بخش از اجرای این سناریو مسیریابی به صورت دستی انجام شده است اما در ادامه پروتکل OSPF و EIGRP را جایگزین روش دستی خواهیم نمود.

  !!! SPOKE1

  ip route 2.2.2.2 255.255.255.255 tunnel0 172.16.1.10

  ip route 10.10.10.10 255.255.255.255 tunnel0 172.16.1.10

  !

  !!! SPOKE2

  ip route 1.1.1.1 255.255.255.255 tunnel0 172.16.1.10

  ip route 10.10.10.10 255.255.255.255 tunnel0 172.16.1.10

  مسیر روترهای Spoke به یکدیگر با واسطه روتر HUB

  در ذیل نشان داده شده است که ترافیک ما بین روترهای Spoke از HUB عبور می کند.

  SPOKE1#traceroute 10.10.10.10

  Type escape sequence to abort.

  Tracing the route to 10.10.10.10

  VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)

    1 172.16.1.10 12 msec 6 msec 5 msec

  !

  SPOKE1#traceroute 2.2.2.2

  Type escape sequence to abort.

  Tracing the route to 2.2.2.2

  VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)

     1 172.16.1.10 13 msec 7 msec 5 msec

     2 172.16.1.2 7 msec 9 msec 4 msec

  در DMVPN Phase 1 ترافیک بین Spoke ها از HUB عبور می کند

با توجه به شکل و توضیحات فوق، چگونگی پیاده سازی DMVPN Phase 1 در ذیل آمده است.

   1. ابتدا روی روتر HUB اینترفیس Tunnel از نوع mGRE و روی روترهای Spoke اینترفیس Tunnel از نوع GRE پیاده سازی می شود. همانطور که قبلا گفته شده است در mGRE مقصد Tunnel نامعلوم است اما در GRE مقصد Tunnel از قبل توسط مدیر شبکه تنظیم می شود. در این سناریو tunnel checksum و tunnel key روی اینترفیس Tunnel فعال شده است و به همین دلیل مقدار MTU معادل 1468 در نظر گرفته شده است. امکان فعال سازی tunnel sequence و keepalive روی اینترفیس های mGRE وجود ندارد. Keepalive روی روترهای Spoke فعال شده است.
    1. ویژگی های اختیاری authentication و checksum با دستورات tunnel key و tunnel checksum در اینترفیس Tunnel در همه روترهای HUB و Spoke فعال می گردد. بدین ترتیب با احتساب 20 بایت سربار IP و 4 بایت سربار ثابت GRE، مجموعا 32 بایت سربار به ترافیک IP اضافه می گردد. بنابراین MTU اینترفیس های Tunnel عدد یا 1468 در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است با توجه به اینکه tunnel sequence قابل فعال سازی روی اینترفیس mGRE نیست این ویژگی روی هیچ یک از روترهای Hub و یا Spoke فعال نشده است.
    2. روی روترهای Spoke با دستور keepalive 5 15 ویژگی keep-alive را روی اینترفیس Tunnel فعال می کنیم. بنابراین چنانچه اینترفیس Tunnel در روتر HUB با مشکلی مواجه شود، به صورت اتوماتیک اینترفیس Tunnel در روترهای Spoke به down تغییر حالت خواهند داد. در خصوص چگونگی مکانیزم keepalive در GRE به اندازه کافی بحث شده است. ویژگی keep-alive را نمی توان روی اینترفیس های mGRE در Hub فعال نمود که البته خیلی هم مهم نیست که روتر Hub، down شدن تونل spoke را متوجه شود.

    !!! HUB

    interface Tunnel0

     ip address 172.16.1.10 255.255.255.0

     no ip redirects

     ip mtu 1468

     tunnel source Ethernet0/0

     tunnel mode gre multipoint

     tunnel key 123

     tunnel checksum

    !

    !!! Spoke1

    interface Tunnel0

     ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

     ip mtu 1468 

     keepalive 5 15

     tunnel source Ethernet0/0

     tunnel destination 12.1.0.2

     tunnel key 123

     tunnel checksum

    پیاده سازی mGRE Tunnel در HUB و GRE Tunnel در روترهای Spoke در DMVPN Phase 1

   2. در مرحله دوم روتر HUB را به عنوان NHRP Server و روتر های Spoke را به عنوان NHRP Client معرفی می کنیم. پیاده سازی NHRP Server و NHRP Client در ذیل نشان داده شده است. دستور ip nhrp authentication برای احراز هویت nhrp server و nhrp client به یکدیگر است. دستور ip nhrp network-id محدوده عملکردی پروتکل NHRP را تعیین می کند و باید بین همه server ها و client های یک دامنه یکسان باشد. دستور ip nhrp map multicast dynamic مهمترین دستور nhrp server است که باعث ایجاد جدول NHRP به صورت dynamic در روتر nhrp server می شود. در روترهای nhrp client علاوه بر فعال کردن nhrp authentication و nhrp network-id نگاشت آدرس فیزیکی به آدرس Tunnel روتر nhrp server را روی روترهای nhrp client ایجاد می کنیم. دستور ip nhrp nhs آدرس nhrp server را تعیین می کند. با دستور ip nhrp map نگاشت آدرس تونل به آدرس فیزیکی روتر HUB را به صورت دستی انجام می دهیم. دستور ip nhrp map multicast آدرس فیزیکی روتر hub را تعیین می کند که ترافیک broadcast و multicast ارسالی به مقصد hub به این آدرس ارسال می گردد.

    !!! HUB

    interface Tunnel0

     ip nhrp authentication rayka 

     ip nhrp map multicast dynamic

     ip nhrp network-id 1234

    !

    !!! SPOKE

    interface Tunnel0

     ip nhrp authentication rayka

     ip nhrp map 172.16.1.10 12.1.0.2 

     ip nhrp map multicast 12.1.0.2

     ip nhrp network-id 1234

     ip nhrp nhs 172.16.1.10

    پیاده سازی NHRP Server در HUB و NHRP Client در Spoke ها

  1. DMVPN مستقل از پروتکل مسیریابی است. به همین دلیل در اولین گام پیاده سازی DMVPN با ایجاد مسیرهای Static نشان داده شده است.

   !!! HUB

   ip route 1.1.1.1 255.255.255.255 tunnel0 172.16.1.1

   ip route 2.2.2.2 255.255.255.255 tunnel0 172.16.1.2

   !

   !!! SPOKE

   ip route 2.2.2.2 255.255.255.255 tunnel0 172.16.1.10

   ip route 10.10.10.10 255.255.255.255 tunnel0 172.16.1.10

   !

   !!! SPOKE2

   ip route 1.1.1.1 255.255.255.255 tunnel0 172.16.1.10

   ip route 10.10.10.10 255.255.255.255 tunnel0 172.16.1.10

   چگونگی ایجاد مسیر Static در DMVPN Phase 1

   پیکربندی نهایی روترهای HUB و Spoke با توجه به شکل قبل در ذیل آمده است.

   !!! HUB

   interface Loopback0

    ip address 10.10.10.10 255.255.255.255

    interface eth0/0

     no shut

     ip address 12.1.0.2 255.255.255.0

    !

   ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 12.1.0.1 

    !

    interface Tunnel0 

     ip address 172.16.1.10 255.255.255.0

    no ip redirects

    ip mtu 1468

    ip nhrp authentication rayka

    ip nhrp map multicast dynamic

   ip nhrp network-id 1234 

   no ip route-cache 

    tunnel source Ethernet0/0

    tunnel mode gre multipoint

    tunnel key 123

    tunnel checksum

   !

   ip route 1.1.1.1 255.255.255.255 172.16.1.1

   ip route 2.2.2.2 255.255.255.255 172.16.1.2

   !

   !!! SPOKE1

   interface Tunnel0

    ip address 172.16.1.1 255.255.255.0  

     ip mtu 1468

   ip nhrp authentication rayka  

   ip nhrp map 172.16.1.10 12.1.0.2  

     ip nhrp map multicast 12.1.0.2

   ip nhrp network-id 1234  

     ip nhrp nhs 172.16.1.10

     no ip route-cache

   keepalive 5 15  

     tunnel source Ethernet0/0

     tunnel destination 12.1.0.2

     tunnel key 123

   tunnel checksum  

    !

    ip route 2.2.2.2 255.255.255.255 172.16.1.10

    ip route 10.10.10.10 255.255.255.255 172.16.1.10

    !

    !!! SPOKE2

    interface Loopback0

     ip address 2.2.2.2 255.255.255.255

    !

    interface eth0/0

     no shut

     ip address 12.1.2.2 255.255.255.0

    !

    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 12.1.2.1

   interface Tunnel0

    ip address 172.16.1.2 255.255.255.0 

    ip mtu 1468 

    ip nhrp authentication rayka 

    ip nhrp map 172.16.1.10 12.1.0.2 

    ip nhrp map multicast 12.1.0.2 

    ip nhrp network-id 1234 

    ip nhrp nhs 172.16.1.10 

    no ip route-cache 

    keepalive 5 15 

    tunnel source Ethernet0/0 

    tunnel destination 12.1.0.2 

    tunnel key 123 

    tunnel checksum 

   !

   ip route 1.1.1.1 255.255.255.255 172.16.1.10

   ip route 10.10.10.10 255.255.255.255 172.16.1.10

   پیکربندی نهایی DMVPN Phase 1

   در سناریوی فوق DMVPN Phase 1 با روش مسیریابی Static پیاده سازی شده است. به این دلیل که خواستیم نشان دهیم DMVPN به پروتکل مسیریابی وابسته نیست. اما قصد داریم در ادامه نشان دهیم که در صورت اجرای پروتکل EIGRP و یا OSPF روی DMVPN Phase 1 چه نکاتی را باید مورد توجه قرار دهیم. توجه کنید که این نکات لزوما در DMVPN phase 2 و یا DMVPN phase 3 صحیح نیستند.

   در صورت اجرای پروتکل EIGRP در DMVPN phase 1 فقط کافی است به نکته زیر توجه کنید.

   •  روتر HUB روی همان اینترفیسی که مسیر شبکه های متصل به Spoke را یاد می گیرد (اینترفیس mGRE)، مجددا روی همان اینترفیس مسیر یاد گرفته شده را به دیگر روترهای Spoke یاد می دهد. برای محقق شدن این سناریو لازم است تا Split Horizon را روی اینترفیس mGRE در روتر HUB غیر فعال نماییم.

   پیاده سازی EIGRP در DMVPN phase 1 به همراه نتایج آن در ذیل نشان داده شده است. خروجی جدول مسیریابی Spoke نشان می دهد که ترافیک به مقصد Spoke دوم از روتر HUB عبور می کند.

    !

    !!! HUB

    router eigrp 1

   network 10.10.10.10 0.0.0.0

   network 172.16.1.0 0.0.0.255

   !

   interface Tunnel0

    no ip split-horizon eigrp 1

   !

   !!! SPOKE1

   router eigrp 1

    network 1.1.1.1 0.0.0.0

    network 172.16.1.0 0.0.0.255

   !

   !!! SPOKE2

   router eigrp 1

    network 2.2.2.2 0.0.0.0

    network 172.16.1.0 0.0.0.255

   !

   HUB(config-if)#do sh ip eigrp neigh

   EIGRP-IPv4 Neighbors for AS(1)

   H   Address                 Interface              Hold Uptime   SRTT   RTO  Q  Seq

                                                      (sec)         (ms)       Cnt Num

   1   172.16.1.2              Tu0                      11 00:00:11    9  1464  0  3

   0   172.16.1.1              Tu0                      10 00:00:44   44  1464  0  4

   !

   SPOKE1(config-router)#do sh ip eigrp neigh

   EIGRP-IPv4 Neighbors for AS(1)

   H   Address                 Interface              Hold Uptime   SRTT   RTO  Q  Seq

                                                      (sec)         (ms)       Cnt Num

   0   172.16.1.10             Tu0                      13 00:01:13   17  1464  0  6

   !

   SPOKE1(config-router)#do sh ip route eigrp

   !!! بخشی از خروجی حذف شده است

         2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

   D        2.2.2.2 [90/28288000] via 172.16.1.10, 00:00:51, Tunnel0

         10.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

   D        10.10.10.10 [90/27008000] via 172.16.1.10, 00:01:24, Tunnel0

   پیکربندی Error! No text of specified style in document. 2 پیاده سازی EIGRP در DMVPN Phase 1

   برای پیاده سازی OSPF در DMVPN phase 1 ضروری است تا از OSPF با نوع شبکه broadcast و یا non-broadcast استفاده نشود. به این دلیل که در DMVPN phase 1 حتما روترهای Spoke باید ترافیک را از طریق روتر HUB به دیگر روترهای Spoke ارسال نمایند. در صورت استفاده از یکی از دو نوع broadcast و یا non-broadcast روتر HUB نقش DR را خواهد داشت و روتر DR مسیر Spoke ها را به دیگر Spoke ها بدون تغییر next-hop یاد می دهد که در این صورت ترافیک بین Spoke ها از روتر HUB جابجا نخواهد شد. در DMVPN phase 2 خواهیم دید که بر خلاف phase 1 باید از نوع شبکه broadcast و یا non-broadcast استفاده شود تا Spoke ها به طور مستقیم با هم در ارتباط باشند. در این سناریو نوع شبکه پروتکل OSPF، point-to-multipoint در اینترفیس Tunnel روتر های HUB و Spoke در نظر گرفته شده است.

   !!! HUB

   router ospf 1

    router-id 10.10.10.10

    network 10.10.10.10 0.0.0.0 area 0

    network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 0

   !

   HUB(config)#interface tunnel 0

   HUB(config-if)#ip ospf network point-to-multipoint

   !

   !!! SPOKE1

   router ospf 1

    router-id 1.1.1.1

    network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0

    network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 0

   !

   SPOKE1(config)#interface tunnel 0

   SPOKE1(config-if)#ip ospf network point-to-multipoint

   !

   !!! SPOKE2

   router ospf 1

    router-id 2.2.2.2

    network 2.2.2.2 0.0.0.0 area 0

    network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 0

   !

   SPOKE1(config)#interface tunnel 0

   SPOKE1(config-if)#ip ospf network point-to-multipoint

   پیاده سازی OSPF در DMVPN Phase 1 که حتما باید از توع point-to-multipoint باشد

خروجی جدول مسیریابی روتر Spoke نشان می دهد که ترافیک به مقصد دیگر Spoke ها از روتر HUB عبور می کند.

HUB#sh ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface

2.2.2.2           0   FULL/  -        00:01:58    172.16.1.2      Tunnel0

1.1.1.1           0   FULL/  -        00:01:46    172.16.1.1      Tunnel0

!

SPOKE1#sh ip route ospf

!!! بخشی از خروجی حذف شده است

      2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

O        2.2.2.2 [110/2001] via 172.16.1.10, 00:01:04, Tunnel0

      10.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

O        10.10.10.10 [110/1001] via 172.16.1.10, 00:01:29, Tunnel0

      172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks

O        172.16.1.2/32 [110/2000] via 172.16.1.10, 00:01:04, Tunnel0

O        172.16.1.10/32 [110/1000] via 172.16.1.10, 00:01:29, Tunnel0

خروجی OSPF و جدول مسیریابی در DMVPN Phase 1

نکته مهمی که در مسیریابی DMVPN Phase 1 وجود دارد اینکه روترهای Spoke همواره ترافیک را از مسیر HUB به دیگر Spoke ها ارسال می کنند. این بدان معنی است که روتر HUB می تواند به جای ارسال مسیر شبکه های متصل به همه روتر های Spoke فقط مسیر خلاصه شده و یا مسیر default را به روترهای Spoke ارسال نماید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید