انتقال/توزیع مسیر بین پروتکل های مسیریابی

هدف از انتقال/توزیع مسیر بین پروتکل های مسیریابی، همانطور که از عنوان آن پیداست، مسیرهای یک پروتکل مسیریابی را به پروتکل مسیریابی دوم یاد می دهد. بدیهی است انجام این کار در شبکه هایی معنا پیدا می کند که بیش از یک پروتکل مسیریابی وجود دارد.

معرفی ابزار Route Map

ابزار Route Map یکی از مهمترین، انعطاف پذیرترین و در عین حال پیچیده ترین ابزار دستکاری و فیلترینگ مسیر به شمار می آید که در ادامه با آن بسیار سروکار خواهیم داشت. لذا در این بخش قصد داریم این ابزار را مورد بررسی قرار دهیم و بیشتر با جزئیات آن آشنا شویم.

کاربردهای ابزار Route Map

ابزار route-map کاربردهای مختلفی دارد که مهم ترین آنها در ذیل آمده است

  • فیلترینگ مسیر با بکارگیری route-map در ابزار distribute-list که در فصل های قبلی کاربرد ان دیده شد
  • فیلترینگ و دستکاری مسیر در زمان انجام redistribution که موضوع این فصل است
  • PBR
  • BGP PBR
معرفی ابزار Prefix List

همانطور که می دانید برای انتخاب مسیر بر اساس subnet (prefix) از access-list استفاده می شود و سپس آن را در route-map صدا می زنید. در این بخش می خواهیم یاد بگیریم که علاوه بر access-list ابزار دیگری به نام prefix-list نیز وجود دارد که برای انتخاب مسیر بر اساس prefix کاربرد دارد و البته این ابزار انعطاف پذیری بیشتری نسبت به access-list دارد.

معرفی Administrative Distance

ابزار Administrative Distance چیست و چه کاربردی در این فصل دارد؟ پاسخ سوال اول را حتما خوانندگان این کتاب از قبل می دانند. اما صرفا جهت یادآوری آن را به صورت زیر تعریف می کنیم.

مفهوم و پیاده سازی Route Redistribution

در ابتدای این فصل ضرورت توزیع مسیر بین پروتکل های مسیریابی تشریح شد. در شبکه هایی که بیش از یک پروتکل مسیریابی وجود داشته باشد، جهت ایجاد ارتباط بین هر دو نقطه از شبکه، توزیع مسیر و یا route redistribution بین پروتکل های مسیریابی ضروری است.

فیلترینگ و دستکاری مسیر در Redistribution

دستکاری و یا فیلترینگ مسیرها در redistribution از نیازهای اساسی مسیریابی در شبکه های IP محسوب می شود. منظور از فیلترینگ، عدم توزیع مسیر بعضی از Prefix ها از پروتکلی به پروتکل دیگر است. منظور از دستکاری مسیر، تغییر پارامترهای metric، metric-type و یا اضافه کردن برچسب به مسیر است.

روش های جلوگیری از Loop در Redistribution

بدیهی است که Redistribution از نیازهای ضروری شبکه های IP است و عمدتا نمی توان از آن اجتناب کرد. ضمنا اینکه این ویژگی لازم و ضروری است اما استفاده و طرحی نادرست آن می تواند منجر به ایجاد Loop و مسیریابی غیر بهینه و ناپایدار در شبکه شود. چنین شرایطی عمدتا وقتی اتفاق می افتد که بیش از یک نقطه redistribution در شبکه وجود داشته باشد خصوصا اگر این چند نقطه redistribution بین دو پروتکل باشد.

جلوگیری از Loop با ابزار فیلترینگ مسیر در Redistribution

در شیوه اول روی روترهای مرزی به ازاء هر پروتکل یک access-list نوشته شده است که شبکه های مربوط به آن پروتکل در آن انتخاب شده اند. سپس یک route-map به نام OSPF-RIP برای redistribution از OSPF به RIP و یک route-map نیز به نام RIP-OSPF برای redistribution از RIP به OSPF نوشته شده است.

استفاده از Tag و فیلترینگ مسیر در Redistribution

در شیوه دوم وقتی مسیرهای شبکه از پروتکل RIP به OSPF توزیع می شوند به آن برچسبی می زنیم تا قابل شناسایی باشند. سپس روی دیگر روتر مرزی با ابزار distribute-list مسیرهای با برچسب مورد نظر را در پروتکل OSPF فیلتر می کنیم.

جلوگیری از Loop با ابزار Administrative Distance در Redistribution

شیوه سوم بهترین شیوه است و استفاده از این شیوه برای جلوگیری از Loop پیشنهاد می شود. در این شیوه distance شبکه های RIP را در پروتکل OSPF خراب می کنیم تا مسیر شبکه های RIP از شبکه RIP ترجیح داده شود. مزیت این روش این است که در صورت قطع مسیر RIP، روترهای مرزی از دامنه OSPF به شبکه های RIP دسترسی پیدا می کنند.