واحد اطلاعاتی که در OSPF منتقل می شود و در دیتابیس نیز ذخیره می گردد، LSA نام دارد. LSA جزییات لینک و یا لینک های شبکه را نشان می دهد. مجموع LSA ها در دیتابیس OSPF نشانگر توپولوژی شبکه است و روتر ها با توجه به اطلاعات LSA موجود در دیتابیس شمای کلی شبکه و همچنین جزئیات توپولوزی شبکه را استخراج می کنند.

با توجه به نوع لینکی که جزئیات آن منتقل شود و همچنین محدوده ای که این اطلاعات ارسال می گردد، انواع LSA وجود دارد که در ادامه به تفصیل در مورد آنها صحبت خواهیم نمود. در ابتدا جدولی را نشان می دهیم که نه تنها انواع LSA را نشان می دهد بلکه معیارهایی که LSA ها با هم مقایسه می شوند نیز در این جدول وجود دارد. پس از آن به تشریح هر یک از این LSA ها به ترتیب خواهیم پرداخت.

شماره LSA

نام LSA

ارسال کننده LSA

محتویات LSA

تعداد LSA

محدوده ارسال LSA

شناسه LSA یا
Link ID

Type 1

Router

همه روترها

جزئیات لینک

هر روتر یک LSA

داخل Area

router-id روتر ارسال کننده

Type 2

Network

روتر DR

جزئیات شبکه Transit

هر شبکه Transit یک LSA

داخل Area

آدرس IP روتر DR

Type 3

Summary

روترهای ABR

مسیر شبکه های خارج از Area

هر شبکه یک LSA

بین Area ها

آدرس شبکه

Type 4

ASBR Summary

روترهای ABR

دسترسی به ASBR

هر ASBR یک LSA

Area غیر Backbone

router-id روتر ASBR

Type 5

External

روتر ASBR

مسیر شبکه های خارج از OSPF

هرشبکه External یک LSA

کل شبکه OSPF

آدرس شبکه خارجی

Type 6

Group Membership

مربوط به پروتکل MOSPF است. در روترهای سیسکو پشتیبانی نمی شود.

Type 7

NSSA External

روتر ASBR در NSSA Area

مسیر شبکه های خارج از OSPF

هرشبکه External یک LSA

کل شبکه OSPF

آدرس شبکه خارجی

Type 8

Link Local in OSPFV3

همه روترها

شبکه های متصل به لینک

هر لینک یک LSA

داخل لینک

Interface-Id

Type 9

Intra-Area-Prefix in OSPFV3

همه روترها

شبکه های داخل Area

هر روتر یک LSA

داخل Area

Refrence to LSA Type 1/2

Type 10

Traffic Engineering Extension

در این کتاب بحث نمی شود

انواع LSA در OSPF

برای بحث در خصوص انواع LSA توپولوژی نمونه ای زیر را در نظر می گیریم که قابلیت ارسال انواع LSA از LSA Type 1 تا LSA Type 5 در آن وجود دارد. LSA Type 7 در بخش بعدی و LSA Type 8 و LSA Type 9 نیز در انتهای فصل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

برای درک بهتر به مثال زیر توجه کنید که دو Area شماره 1 و Area شماره 2 از طریق روتر مرزی IOU2 به Area مرکزی متصل هستند. در این مثال در Area شماره 1، نوع لینک broadcast در نظر گرفته شده است تا بتوانیم DR و BDR و مفاهیم مربوط به LSA Type 2 را علاوه بر LSA Type 1 مورد برررسی قرار دهیم. روتر IOU1 علاوه بر انکه در داخل Area مرکزی قرار دارد، به عنوان روتر ASBR نیز در نظر گرفته شده است تا مسیر شبکه های خارج از OSPF از طریق این روتر وارد شبکه گردد و این روتر مسئول انتقال LSA نوع External باشد. در این مثال قادر هستیم تحلیلی روی انواع LSA از LSA شماره 1 تا LSA شماره 5 داشته باشیم.

LSA ospf

انواع LSA در OSPF

پیاده سازی اولیه در ذیل آمده است. در این پیاده سازی در روتر IOU1 از دستورات redistribute استفاده شده است که در فصلی تحت همین نام به جزئیات آن می پردازیم. هدف از redistribute این است که مسیر شبکه های خارج از OSPF را به روترهای داخلی یاد بدهیم.

!!! IOU1

ip route 13.1.1.0 255.255.255.0 12.1.1.1

router ospf 1

 router-id 1.1.1.1

log-adjacency-changes

redistribute connected subnets

 redistribute static subnets

 network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0

!

!!! IOU2

router ospf 1

 router-id 2.2.2.2

 log-adjacency-changes

 network 10.1.0.0 0.0.255.255 area 0

 network 10.2.0.0 0.0.255.255 area 1

 network 10.3.0.0 0.0.255.255 area 2

!

!!! IOU3

router ospf 1

 router-id 3.3.3.3

 log-adjacency-changes

 network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 1

!

!!! IOU4

router ospf 1

 router-id 4.4.4.4

 log-adjacency-changes

 network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 2

پیکربندی اولیه برای مشاهده انواع LSA در OSPF

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید