سومین روش در مهاجرت از IPv4 به IPV6 روش های Translation نام دارند که اتفاقا مهمترین ابزار مهاجرت از IPv4 به IPV6 نیز محسوب می شود زیرا هم اسباب مهاجرت بدون دغدغه و به مرور را فراهم می کند. به این دلیل که هم دسترسی کاربران IPV6 را به سرویس های اینترنتی IPV4 فراهم می کند

و هم اینکه سرویس دهنده های محتوایی IPV4 می توانند سرویس خود را علاوه بر کاربران اینترنتی IPV4 همزمان به کاربران اینترنتی IPV6 نیز ارائه دهند.

در جدول و شکل زیر انواع سناریوهایی که امکان ایجاد ارتباط آن با روش Translation وجود دارد به همراه کاربرد آن نشان داده شده است. لطفا این جدول را به دقت مطالعه کنید. همانطور که مشاهده می کنید امکان ارتباط اینترنت IPV4 با شبکه IPV6، اینترنت IPV6 با شبکه IPV4، شبکه IPV6 با اینترنت IPV4 و همچنین امکان ارتباط شبکه های IPV4 و IPV6 با یکدیگر با روش Translation امکان پذیر می باشد. تاکید می گردد، روش های Translation در زمان مهاجرت از ابزارهای بسیار مهم و کلیدی محسوب می شود

مبداء مقصد امکان ارتباط با روش Translation؟ کاربرد
شبکه IPV6 اینترنت IPV4 بله سازمانهایی که شبکه خود را به IPV6 تغییر می دهند. سرویس دهنده های موبایل که سرویس های جدید روی گوشی های IPV6 ارائه می دهند.
اینترنت IPV4 شبکه های IPV6 بله سریس دهنده های محتوی نسل بعد صرفا روی IPV6 سرویس می دهند.
اینترنت IPV6 شبکه IPV4 بله سرویس دهنده های فعلی IPV4 علاوه بر کاربران اینترنتی IPV4 به کاربران اینترنت IPV6 هم سرویس می دهند.
شبکه IPV4 اینترنت IPV6 در کوتاه مدت لازم نیست بعید است اینترنت به IPV6 تبدیل شود و همچنان شبکه IPV4 داشته باشیم. مهاجرت از لبه به core انجام می شود.
شبکه IPV6 شبکه IPV4 بله هر دو شبکه IPV4 و IPV6 بخش های مختلفی از یک سازمان هستند.
شبکه IPV4 شبکه IPV6 بله هر دو شبکه IPV4 و IPV6 بخش های مختلفی از یک سازمان هستند.

کاربردهای Translation در مهاجرت از IPV4 به IPV6

Translation

انواع ارتباطات مورد نیاز دز زمان مهاجرت از IPV4 به IPV6 و امکان سنجی آن با روش های Translation

شکل زیر اگر چه بی کیفیت است اما می تواند به درک هر چه بهتر شما در کاربردهای Translation کمک کند

Translation2

شکل Error! No text of specified style in document.‑1 انواع سناریوهای ارتباطی مورد نیاز در زمان مهاجرت از IPV4 به IPV6

دو تکنولوژی برای Translation وجود دارد. تکنولوژی NAT-PT که تقریبا از رده خارج شده است. مهمترین دلایل از رده خارج شدن آن وابستگی به سرویس DNS و عدم مقیاس پذیری آن است. تکنولوژی جایگزین NAT64 نام دارد که مهمترین مزیت آن استقلال دو سرویس DNS64 و NAT64 و همچنین مقیاس پذیری آن است.

در ادامه ابتدا جزئیات تکنولوژی NAT-PT و سپس تکنولوژی NAT64 را مورد بررسی قرار می دهیم.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید