آموزش تصویری ISMS

تولید کننده: مهندس نیما حسینی
ناشر : اندیشه گستر رایکا *** شماره مجوز : 50/708
در این مجموعه با مفاهیم اولیه و اصطلاحات مدیریت امنیت اطلاعات آشنا می شوید. دوره مدیریت امنیت اطلاعات جهت معرفی و استفاده در سازمان هایی می باشد که نیاز به برقراری بهترین روشهای ایجاد، ذخیره، نگهداری، کنترل و دسترسی دارائی های اطلاعاتی خود را دارند. دارائی های اطلاعاتی که در همه حال در خطر آخرین های تهدیدهای امنیتی بوده و برای مدیریت ریسک مربوطه نیاز به روشی ساختاریافته و مبتنی بر آخرین استانداردهای مدیریت امنیت اطلاعات را دارند. در این مجموعه آموزشی، استاندارد ISO/IEC 27001 بعنوان پرکاربردترین و شناخته شده ترین روش و استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در سازمان های مختلف معرفی می شود. این مجموعه ویدیوئی با هدف آشنایی و آماده سازی دانش پژوهان جهت طراحی، پیاده سازی و نگهداری یک سیستم جامع مدیریت امنیت اطلاعات برای مدیریت دارائی های اطلاعاتی و ریسک مربوطه در سازمان های مختلف تهیه شده است. در این دوره ابتدا مطالبی جهت آشنایی دانش پژوهان با بحث امنیت اطلاعات قرار گرفته، سپس مفاهیم طراحی یک برنامه امنیت اطلاعات مطرح می شود. در بخش های بعدی Policyها، مدیریت ریسک، تشکیلات سازمانی امنیت اطلاعات و Compliance معرفی می گردد. در مهم ترین بخش این مجموعه، خانواده استاندارد ISO/IEC 27000 معرفی و نحوه استفاده از مجموعه مستندات آن در راه اندازی و استقرار یک سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ارائه می¬گردد. با توجه به کمبود منابع آموزشی مناسب، دو ویدئو آموزشی جامع هم در زمینه بحث Cryptography در این مجموعه قرار گرفته است. در انتها، با توجه آشنائی بسیاری سازمان ها با بحث ISMS و پیاده سازی آن برپایه نسخه 2005 استاندارد ISO/IEC 27001 یک بخش به گذار و بروزرسانی این سیستم به نسخه 2013 در این مجموعه گنجانده شده است. همچنین کنار ویدئوهای آموزشی، مستندات رسمی و کمکی برگرفته در آن قرار گرفته است. مطالب و مفاهیم تئوری با زبان ساده و با ذکر مثال های مبتنی بر فضای کسب و کار در سازمان ها ارائه شده است.
قیمت محصول: 1,000,000 ﷼
بسته بندی Tooltip

سرفصل مطالب و دموی محصول

سرفصل مطالب

Information Security Fundamentals
Secure Design Principles
Policy
Risk
Security Organization
Compliance
ISMS
ISO 27000 Family
ISO 27001
ISO 27002
Cryptography Part
ISO 27001 Transition

 

مشاهده دمو

بازنگری ها