مهندس مجید اسدپور

majidasadpoor

مهندس مجید اسدپور 

فوق لیسانس هوش مصنوعی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
مولف3 کتاب در زمینه شبکه های کامپیوتری و پدید آورنده محتوی آموزش ویدئویی بیش از 30 دوره آموزشی
16 سال سابقه در زمینه شبکه و امنیت
بیش از 10 سال سابقه تدریس
مدرس دوره های سیسکو در تخصص های
مدرس دوره های CCIE R&S, CCIE SP, CCIE Security, CCIE DCوCloud