آموزش تصویری MikroTik MTCTCE

تولید کننده: مهندس یاسین علیزاده
ناشر : اندیشه گستر رایکا *** شماره مجوز : 50/708
قیمت محصول: 4,600,000 ﷼
بسته بندی Tooltip

سرفصل مطالب و دموی محصول

سرفصل مطالب

Packet flow diagram

· Why this diagram is necessary?
· Full overview of all things covered by diagram
· Simple examples how packet travels through
the diagram (routing, bridging, connection to
router etc.) + LAB
· More complex examples of diagram usage +
LAB


Firewall filter/nat/mangle

· Connection tracking
· Filter + LAB
o chains (default/custom)
o all rule "actions" covered
o most common rule "conditions" covered
· NAT + LAB
o chains (default/custom)
o all rule "actions" covered
o most common rule "conditions" covered
o NAT helpers
· Mangle + LAB
o chains (default/custom)
o all rule "actions" covered
o most common rule "conditions" covered
· Some complicated rule "conditions" covered
("advanced", "extra" tab) + LAB
· uPNP


Quality of Service 
· HTB
o HTB general information
o HTB implementation (queue tree)
o HTB structure + LAB
o HTB Dual Limitation + LAB
o HTB priority + LAB
· Burst + LAB
· Queue types
o FIFO + LAB
o SFQ + LAB
o RED + LAB
o PCQ + several LABs
o queue size + LAB
· Simple queues + LAB
· Simple queue and queue tree interaction


DNS client/cache 
· Basic configuration + LAB
· Static DNS Entry + LAB


DHCP client/relay/server
· DHCP communication analysis
· DHCP-client identification/ configuration + LAB
· DHCP server configuration: + LAB
o DHCP networks
o DHCP options (build-in and custom)
o IP Pool
Title Objective
o advanced DHCP
· DHCP relay configuration + LAB


Web Proxy

· Basic configuration
· Proxy rule lists
o Access list + LAB
o Direct Access list + LAB
o Cache list + LAB
· Regular expression + LAB

مشاهده دمو

بازنگری ها

جمعه, 03 اسفند 1397
13 تا ویدئو ی قدیمی از دوره ی MTCNA، و 10 تا ویدئوی جدید، بعد قیمت ۱۳۰۰۰۰ تومان؟؟
احسان مرتضوی