برنامه نویسی پایتون برای مهندسین شبکه

تولید کننده: مهندس علی شریعتی
ناشر: اندیشه گستر رایکا *** شماره مجوز : 50/708
. با مطرح شدن بحث هایی مانند SDN(Software Defined Networking) و "Network Task Automation ، مفاهیم امروزی شبکه به سرعت در حال تغییر است.
تا دیروز اگر در یک مصاحبه کاری برایشون مهم بود که چطور می شود در یک سوئیچ و vlan ایجاد نمود، امروزه سوال می شود چطور می شود 1000 vlan را رویه 200 Sswitch ایجاد کرد.
دوره برنامه نویس پایتون برای مهندسین شبکه با دید بر اینکه مهندسین شبکه لزوما برنامه نویسی بلد نیستند از سطح بسیار مقدماتی شروع کرده و در نهایت با مثالهای کاربردی شما را برای برنامه نویسی پایتون در راستای مدیریت شبکه آماده می سازد.
قیمت محصول: 6,000,000 ﷼
بسته بندی Tooltip

سرفصل مطالب و دموی محصول

00 Introduction

01 Why Python

02 Python Interpreter

03 Argument Passing

04 User Input

05 Help and Dir

05 Variables

06 Python Data types

07 Strings Part I

08 Strings Part II

09 Numbers

10 Booleans

11 Lists

12 Sets

13 Tuples

14 Dictionaries

15 if elif else Conditionals

16 for loops

17 While loops

18 nesting

19 break continue

20 exceptions

21 Functions

22 Name Spaces

23 Classes Object Oriented Programming

24 colorama 25 Regular Expression Part I

26 Regular Expression Part II

27 time date sleep

28 Threading

29 file operation

30 telnetlib

31 ssh paramiko

32 ciscoconfparse

33 MYSQLdb

34 Sample Application #1

35 Sample Application #2

36 Python 2X Vs 3X

 

مشاهده دمو

 

بازنگری ها

یکشنبه, 12 تیر 1401
اصلا فعال نمیشه و نمیشه پخشش کرد.من پولمو دورریختم
mehdi fani