مفهوم Virtual Link در OSPF

Area بندی در OSPF قوانینی دارد و تخطی از آن قوانین منجر به مسیریابی ناصحیح می شود. دو قانون اساسی در چینش Area در OSPF به شرح ذیل می باشد:

  • همه Area ها باید با Area مرکزی در ارتباط باشند. به عبارت دیگر حداقل یک روتر مرزی باید بین هر Area با Area مرکزی وجود داشته باشد.
  • Area ها باید پیوسته باشند. مثلا Area 0 نمی تواند در نقاط مختلف شبکه و گسسته از هم باشند.
خلاصه سازی در OSPF

خلاصه سازی و یا summarization در همه پروتکل های مسیریابی وجود دارد و هدف آن ارسال آدرس های خلاصه است. ارسال آدرس خلاصه به جای ارسال آدرس تک تک شبکه ها مزایای زیر را در OSPF به همراه می آورد:

ارسال مسیر Default در OSPF

همانطور که می دانید مسیر default مسیری است که اگر ترافیک دریافتی روی روتر با هیچ یک از مسیرهای جدول مسیریابی مطابقت نداشته باشد، از مسیر default ارسال می گردد. به جای ایجاد دستی مسیر default در روترهای سازمان می توان آن را از طریق پروتکل مسیریابی دایر در آن سازمان منتقل نمود 

احراز هویت در OSPF

ویژگی احراز هویت در همه پروتکل های مسیریابی وجود دارد و هدف آن جلوگیری از مسیرهای غلطی است که ممکن است توسط هکرها ایجاد و منتشر شود. البته در همه پروتکل های مسیریابی این ویژگی اختیاری است. در پروتکل OSPF در صورت فعال کردن Authentication دو روش clear text و MD5 برای ارسال رمز وجود دارد.

فیلترینگ مسیر و LSA در OSPF

ابزار فیلترینگ مسیر در همه پروتکل های مسیریابی وجود دارد و هدف آن فیلتر کردن مسیر است. با فیلتر کردن مسیر شبکه X ارتباط با شبکه X غیر ممکن خواهد شد. فیلترینگ مسیر را با فیلترینگ داده اشتباه نگیریم. در فیلترینگ داده که با ابزارهایی مانند Firewall و Access-List پیاده سازی می شوند،

ویژگی NSF در OSPF

ویژگی NSF (جابجایی بدون توقف ترافیک) در کنار SSO ابداع سیسکو در روترهایی است که دو RP دارند. منظور از روترهای با دو RP روترهایی است که دارای دو engine هستند. Engine مغز اصلی سیستم را تشکیل می دهد. روتر بدون engine فقط یک شاسی است.  ویژگی SSO به روتر اجازه می دهد تا چنانچه RP و یا engine اصلی روتر خراب شود،

OSPF در شبکه های IPV6

بعضی از پروتکل های مسیریابی مانند IS-IS و MP-BGP که قابلیت توسعه پذیری در آنها قبلا دیده شده است، برای آنکه روی بستر IPV6 نیز قابل استفاده باشند، فقط کافی است تا فیلدهای جدیدی برای انتقال IPV6 به آنها اضافه شود اما پروتکل هایی مانند RIP، EIGRP و OSPF که توسعه پذیر طراحی نشدا اند ،

انواع LSA در OSPF V3

همانطور که قبلا گفته شد، بیشترین تغییرات OSPFV3 نسبت به OSPFV2 به واسطه تغیییرات در انواع LSA ایجاد شده است. در LSA Type 1 و LSA Type 2 تغییراتی رخ داده است که در ادامه به آن می پردازیم و دو LSA جدید با Type 8 و Type 9 نیزبه مجموعه LSA های OSPF اضافه شده است.