مدل لایه بندی شبکه

در این فصل مروری کاربردی بر لایه‌های شبکه خواهیم داشت. این انتظار وجود دارد که در پایان این فصل بتوانید مسیر یک Packet را از هر مبدأ تا هر مقصد دنبال نموده، و نيز رخدادهای لایه‌های شبکه را در طول مسیر از مبدأ تا مقصد و در نودهای میانی (روترها) تحلیل نمائید.

لایه Physical Layer

هدف از لایه Physical انتقال سیگنال بین هر دو نود در یک بستر فيزيكي است. تأکید می‌شود که لایه Physical قادر است هر داده‌ای را به صورت سیگنال دیجیتال و یا آنالوگ کد نموده و سپس به مقصد در همان بستر فيزيكی منتقل نماید.

لايه Data Link

فصل دوم و فصل سوم این کتاب، جزئیات لایه Data Link را بررسی خواهد نمود ولی در این فصل قصد داریم لایه Data Link و هدف آن را به صورت کاربردی درک نمائیم.

لایه InterNetwork

تصور کنید دو کامپیوتری که در شبكه‌های مختلفی قرار دارند، بخواهند داده‌ای را بین هم جابجا نمایند. ارتباط بین دو کامپیوتر صرفاً با دو لایه Physical و DataLink امکان پذیر نمی‌باشد. زیرا کامپیوترها در شبكه‌های مختلفی قرار دارند که ممکن است حتی نوع Interface در دو شبکه مختلف، یکسان نباشد.

لایه Transport

لايه Transport وظایف متعددی دارد که در فصل پنجم به جزئیات آن پرداخته می‌شود اما در این فصل قصد داریم به مهمترین وظیفه این لایه بپردازیم تا هدف اصلی این لایه محسوس باشد. مهمترین وظیفه این لایه Multiplexing است.

تعاریف مهم در لایه های شبکه

در اينجا به تعريف چند اصطلاح مهم مي‌پردازيم.

تعریف Encapsulation (بسته بندی)

در مبدأ، داده در لایه Application تولید شده و سپس در هر لایه، هدری به آن اضافه گشته و آن‌را به لایه پائیني منتقل می‌نمايد. به اضافه کردن هدر در هر لایه، بسته‌بندی داده در آن لایه گفته می‌شود.